Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

In CBRB-Nieuwsbrief 2021-26 informeerden wij u over de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) die het voorstel tot de uitbreiding van het lozingsverbod tot schepen met meer dan 12 passagiers heeft aangenomen.

CVP heeft besloten Deel C te wijzigen om het verbod op lozing van huishoudelijk afvalwater uit te breiden tot passagiersschepen van 12 tot 50 personen. Dit lozingsverbod geldt zowel grijs water (huishoudelijk afvalwater) als zwart water (water afkomstig van een toilet) en gaat in per 1 januari 2025. Dit zou betekenen dat passagiersschepen bij de eerste certificaatvernieuwing na 2030 een eigen opvang aan boord moeten hebben, een vuilwatertank of boordzuiveringsinstallatie. Eigenlijk is dit nu al een impliciete eis, omdat in de meeste havens een lozingsverbod geldt. Dat houdt in dat in de havens vuilwater in een vuilwatertank opgevangen moet worden en pas op open water geloosd mag worden.

Het probleem is dat de meeste havens de voorzieningen voor afgifte nog niet hebben. Voor eigenaren van passagiersschepen zonder vuilwatertank of boordzuiveringsinstallatie is het een goed moment zich te bezinnen op de keuze van techniek en inbouw hiervan. Ongeacht de techniek is het van belang dat de infrastructuur aangelegd moet worden die nodig is voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater van dit vlootsegment, ter aanvulling op het netwerk dat nu al beschikbaar is.
 
CBRB maakt werk van vuilwaterafgifte
Namens de ledengroep Personenvervoer is CBRB is aangehaakt bij de werkgroep van collega-brancheorganisatie BBZ (Vereniging voor Beroepschartervaart) om hier gezamenlijk werk van te maken. Samen wordt nagedacht over de aanleiding, doelstellingen, voorwaarden en de wijze waarop doelstellingen bereikt moeten worden om tot een werkbare oplossingen te komen.

De input van leden is daarbij van groot belang om tot een zo’n compleet mogelijk beeld van havengebruikers, havens en gewenste techniek te kunnen komen. Om die reden is eerder deze week een enquête naar de leden van de Ledegroep Personenvervoer verstuurd. De resultaten van deze enquête zullen met de werkgroep gedeeld worden en op een later moment besproken moeten worden met instanties die verantwoordelijk zijn voor aanleg van de infrastructuur.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.