Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

De besturen van Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) hebben vandaag het voorstel tot fusie naar hun leden gestuurd. In het fusievoorstel is uitgewerkt hoe de fusievereniging wordt ingericht en onder welke naam de beide verenigingen samen verder willen gaan.

Begin volgend jaar worden de leden van beide verenigingen gevraagd om zich uit te spreken over de fusie. Als de leden instemmen, dan kan de fusievereniging eind maart 2022 van start gaan. 

Krachtenbundeling noodzakelijk
De hoge ambities op het gebied van vergroening, digitalisering en veiligheid en uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt, ladingstromen en infrastructuur waar de binnenvaartsector voor staat vereisen een integrale aanpak. Om de toekomstige kansen voor de sector maximaal te kunnen verzilveren is het noodzakelijk om de kennis en kunde van de bestaande verenigingen te bundelen. Een krachtenbundeling komt ten goede aan de effectiviteit van het lobbywerk, meer invloed nationaal en internationaal, een krachtiger stem naar buiten, een groter netwerk, het borgen van kennis en knowhow en meer ondersteuning voor leden. Ook het beeld van de sector naar de buitenwereld vraagt om een robuuste vereniging met eenduidige standpunten, vergelijkbaar met de brancheorganisaties van andere sectoren.

Daarom zijn in juli 2018 de verenigingen gestart met het verkennen van de mogelijkheden om samen één vereniging te worden. Na een lang, maar zorgvuldig proces hebben de besturen de afgelopen weken de laatste punten op de i gezet en vandaag het fusievoorstel met de leden kunnen delen. Het fusievoorstel zal ook ter inzage gelegd worden op de kantoren van BLN en CBRB.

De verenigingen Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) en de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) zullen als ledengroepen deel gaan uitmaken van de nieuwe vereniging.

Nieuwe vereniging – Nieuwe naam

De nieuwe vereniging zal het predicaat “Koninklijk” voeren en gaat heten: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft de ambitie dé toonaangevende branchevereniging van en voor de binnenvaart te worden. Ontstaan uit de overtuiging dat ze de uitdagingen waar de sector voor staat alleen met een integrale aanpak kunnen overwinnen. Gebouwd op de kennis, kunde en historie van Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Naast sector brede inzet zal er ook voldoende aandacht zijn voor het binnenvaartfamiliebedrijf en betrokkenheid op de brede sociale context waarbinnen de binnenvaart wezenlijke toegevoegde waarde levert.

Door de fusie en door samenvoeging van de bestaande kantoren ontstaat een nieuw slagvaardig KBN-kantoor dat als motor van de vereniging uitvoering zal geven aan het verenigingsbeleid. De samenvoeging maakt het mogelijk om bestaande capaciteit te versterken en ook nieuwe uitdagingen en onderwerpen voor de sector aan te gaan. De meerwaarde van een nieuwe organisatie zal met name worden gerealiseerd door synergie- en efficiencyvoordelen te behalen. Zo wordt het ook mogelijk om de capaciteit beter aan te passen aan de doelstellingen. Taken en overkoepelende beleidsonderwerpen, ledengroep ondersteuning en individuele ledenservice kunnen zo beter worden ingevuld. De besturen zijn nog op zoek naar een geschikte locatie voor het kantoor van KBN.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.