Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Het net gepubliceerde regeerakkoord bevat volgens de Logistieke Alliantie een stevig en ook noodzakelijk pakket aan logistieke- en mobiliteitsmaatregelen dat Nederland de komende jaren leefbaar en bereikbaar zal houden.

De beoogde coalitiepartijen laten met het nieuwe akkoord zien dat zij het belang van de transport en logistiek voor Nederland inzien, vinden de ondernemerskoepels. Het op orde brengen en versterken van de infrastructuur krijgt voor alle modaliteiten van een nieuw kabinet prioriteit en dat is goed nieuws. Maar ook het ondersteunen van het bedrijfsleven bij de verduurzaming van logistiek en mobiliteit staat bij de coalitiepartijen goed op het netvlies, wat belangrijk is om de klimaatdoelen te halen.

Maar ook andere positieve keuzen vallen op. Het eindelijk invoeren van een systeem van betalen naar gebruik voor alle weggebruikers, het investeren in internationale verbindingen over het spoor en het behoud van de hubfunctie van Schiphol is belangrijk om het logistiek- en mobiliteitssysteem duurzaam én competitief te laten werken.

Dat er ook hier en daar voor ondernemingen pijnlijke keuzen gemaakt worden of onvoldoende herkenbaar zijn, vraagt mogelijk in de Tweede Kamer nog om enige reflectie. Zo valt het schrappen van de BPM vrijstelling voor bestelauto’s à 700 miljoen euro vooral MKB bedrijven zwaar. Ook geeft het akkoord geen blijk van een reservering van het noodzakelijke geld voor de aanleg van de Noord Tak Betuwe route -essentieel voor de toekomst van goederenvervoer. En ook is er zorg dat de co-financiering van de verduurzaming van de binnenvaart niet voldoende is benoemd.

Toch is de totale afdronk volgens de bedrijfsleven vertegenwoordigers  positief. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat stevig extra investeren in infrastructuur, logistiek en mobiliteit echt noodzakelijk is om Nederland ook in 2040 duurzaam welvarend te houden. Daar moeten wij ,samen met kabinet en parlement blijvend op inzetten.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.