Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijdag bekend gemaakt dat de staat van de Nederlandse infrastructuur slechter is dan eerder aangenomen werd. De huidige budgetten zijn onvoldoende om de problemen aan te pakken. Als er geen geld bij komt, zullen de vertragingen oplopen en moeten er onwenselijke keuzes gemaakt worden, zoals het opnieuw prioriteren van investeringen, het accepteren van teruggang in kwaliteit of het beperken van aanleg van nieuwe infrastructuur.

Storingen en stremmingen
Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zijn niet verbaasd. Zij luiden al jaren de noodklok als het gaat om de staat van onderhoud van de Nederlandse sluizen en bruggen. De scheepvaart heeft zeer regelmatig te maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen en bruggen die maanden of zelfs jaren gedeeltelijk (of niet) beschikbaar zijn.

Binnenvaart wil geen vertraging
“Het is om moedeloos van te worden en onbegrijpelijk dat de consequenties voor vervoer over water zo weinig onderkend worden”, zegt Erik Schultz voorzitter van het Centraal Overleg Vaarwegen waarin de organisaties samenwerken.” Vervoer over water staat bekend als een zeer betrouwbare vorm van transport en dat willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter steeds meer uit de kast halen om tijdig te kunnen leveren. Binnenvaart heeft zoveel te bieden, zeker nu de files op de Nederlandse wegen weer oplopen. Er is ruimte voor groei, zowel op de vaarwegen als bij de schepen. Vervoer over water is ook een zeer CO2 gunstige modaliteit. Brede inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen en dat lijkt ons gezien de actualiteit een belangrijk aandachtspunt. Je kunt een euro maar 1 keer uitgeven en dan is investeren in vaarwegen een verstandige keuze.”

Investeer in vaarwegen
Om de bovengenoemde voordelen wordt ook vanuit Europa opgeroepen om meer gebruik te maken van vervoer over water en modal-shift te stimuleren. Dat vraagt een adequaat vaarwegennetwerk waarover de scheepvaart vlot en veilig de goederen vanuit de zee- en binnenhavens naar het achterland kunnen vervoeren. De branche- en ondernemersorganisaties binnen het COV kunnen daarom de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud en tijdig renoveren en vervangen van sluizen en bruggen op de vaarwegen niet genoeg benadrukken. Het COV roept het kabinet en de formerende partijen op om de juiste keuzes te maken, het achterstallig onderhoud aan te pakken en meer te investeren in de Nederlandse vaarwegen. Door te investeren in vaarwegen, krijgt modal-shift meer kans en dat is winst voor iedereen.   


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.