Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Op 24 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt € 79 miljoen beschikbaar te stellen voor retrofit van de binnenvaart. Het grootste deel van dit bedrag,  € 63 miljoen, wordt in de periode 2021-2025 beschikbaar gesteld.

Dit bedrag voor de binnenvaart komt uit een groter pakket van € 5,1 miljard, dat wordt vrijgemaakt voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het grootste deel wordt besteedt aan maatregelen voor de landbouw en natuur.

Het CBRB is blij met deze belangrijke financiële stap voorwaarts voor de vergroening van de binnenvaart. Steun die wij in de huidige markt hard nodig hebben. Aan de totstandkoming van de regeling hebben meerdere partijen waaronder het EICB hun medewerking verleend.

De maatregel voor de retrofit gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling, die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens, uitgebreid. De verwachte kosten voor de overheid bedragen € 79 miljoen. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jaar bespaard.

De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn nog niet bekend. Zodra de voorwaarden bekend zijn, zal het CBRB dit aan u communiceren. Voor meer informatie zie:


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.