Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen, moet het nieuwe kabinet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Tegelijkertijd moet het kabinet ondanks – maar ook vanwege - de coronacrisis investeren in de mobiliteit en de infrastructuur. Dat is de brede coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie alvast overeengekomen voor de mobiliteitspassage in het nieuwe Regeerakkoord. Zo gaan slim gebruik van bestaande infrastructuur en noodzakelijke investeringen in mobiliteit hand in hand. Het CBRB en het Landelijk Veren Platform maken deel uit van de Mobiliteitsalliantie.
 
De Mobiliteitsalliantie stelt een 7-puntenplan voor dat één op één kan worden overgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Een aantal van die punten zijn relevant voor de sector veerdiensten:

  • Flexibeler werk-, school- en reistijden. Door corona gaan we flexibel om met werk-, school- en reistijden. Noodgedwongen ervaren we nu, dat het anders kan. Rijk, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen maken structurele en gezamenlijke afspraken om dit voordeel te behouden. De hyperspits komt niet meer terug.
  • Een schaalsprong in de OV- en fietsinfrastructuur en het aanpakken van knelpunten op de weg, zodat reizigers en vervoerders straks eenvoudig en met een vervoermiddel naar keuze van A naar B kunnen. In en om de stad ligt het accent op OV, fiets en andere tweewielers vanwege de druk op de ruimte en de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt overal rekening gehouden met de optimale routering van het goederenvervoer. Tussen de landsdelen en naar het buitenland moeten zowel weg als OV een goede optie zijn. De uitrol van laadinfrastructuur voor zero emissie voertuigen wordt versneld.
  • Verkeersveiligheid is een nationale prioriteit. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, terwijl de ambitie tegengesteld is. Alleen met aanvullende maatregelen in veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag is het doel van nul verkeersdoden in 2050 haalbaar. We trekken minimaal 300 miljoen extra per jaar uit om de plannen van de Verkeersveiligheidscoalitie verder op te pakken, naast de ambities uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Veerdiensten leveren een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid: dankzij veerdiensten worden jaarlijks 154 ongevallen met een ziekenhuisopname bespaard.

We investeren in hubs voor personen- en goederenvervoer om bestaande infrastructuur beter te benutten en het comfort voor reizigers en vervoerders te verhogen. De komst en verbetering van hubs in de centra van steden en dorpen, aan de randen van steden en dorpen en als schakel tussen landsdelen maakt switchen tussen vervoermiddelen makkelijker en comfortabeler. Opstappunten voor veerdiensten zullen onderdeel van deze hubs moeten zijn.

Klik hier voor de volledige conceptpassage voor het Regeerakkoord.


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.