Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Begin 2019 besloten 18 bedrijfsleven partijen* actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visie document. Sindsdien heeft de Alliantie niet stil gezeten. De samenwerking met de Topsector Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 4 juli 2019 bekrachtigd met de ondertekening van het gezamenlijk ambitiedocument Logistiek en goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig. In dat document staan de gedeelde ambities en doelstellingen die in de afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s zijn / worden uitgewerkt.
 
Goederenvervoer Agenda
In de goederenvervoer agenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden in samenwerking met de Logistieke Alliantie aan verschillende uitdagingen gewerkt. De corridoraanpak is één van die vier programmaonderdelen, die naast het wegnemen van knelpunten bij de aan- en afvoer van goederen op de goederencorridors oost en zuid oost ook een stevig ondersteuningsprogramma modal shift kent. Maar ook werkt de Alliantie samen met het ministerie aan de uitvoering van de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek om stadslogistiek in 2025 zo goed als mogelijk emissievrij te laten zijn. Daarnaast wordt nu gewerkt aan een basis aanpak digitalisering in transport, met veel aandacht voor digitalisering van het MKB. En ook rollen we samen de afspraken van het klimaatakkoord verder uit.    

Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek
Op dit moment werkt de Logistieke Alliantie, als een belangrijke stakeholder, mee met het programmabureau van de Topsector Logistiek aan het uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023. Dat programma is complementair aan de Goederenvervoeragenda van het ministerie van IenW. En het programma krijgt vorm langs de drie thema’s Steden, Corridors en knooppunten en Supply chains. In het programma is aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie, human capital, internationalisering en opschaling. De Alliantie krijgt daarbij een belangrijke rol als het gaat om het verbinden van de reeds beschikbare kennis, tools en instrumenten vanuit het programma van de Topsector Logistiek en de (MKB)bedrijven. Daarnaast wordt er gezamenlijk nagedacht om in projecten nieuwe innovaties te ontwikkelen die het logistieke systeem van de toekomst concurrerender, slimmer en duurzamer maken gaan.   

Concreet
Met deze programma’s verwachten de drie partners, het ministerie, de topsector en de Logistieke Alliantie zelf de komende jaren ook echt oplossingen te creëren voor de dagelijkse problemen op de werkvloer. “We hebben nu de belangrijkste maatschappelijke thema’s op de korrel en hebben veel denkkracht verenigd om in ons nationale logistieke systeem echt dingen in beweging te gaan zetten. We gaan ketens nationaal én internationaal vergaand digitaliseren, meer stromen over spoor en (binnen)wateren faciliteren, stadsdistributie emissievrij maken en zorgen tegelijkertijd dat onze bedrijven dat competitief kunnen blijven doen”, aldus voorzitter van de Logistieke Alliantie, Steven Lak .    
 
*evofenedex, VNO-NCW, TLN, MKB Nederland, KVNR, havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, ProRail, ACN, KNV goederenvervoer, VRC, Deltalinqs, ORAM, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BLN-Schuttevaer, ProRail, Waterbouwers Nederland, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Bouwend Nederland


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.