Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2020 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van april 2020 tot oktober 2020 gestegen van 105,91 naar 106,81; in procenten bedraagt deze stijging 0,85%.


Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2021. Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2019 tot oktober 2020; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 105,63 naar 106,81, derhalve met 1,12%.