Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand oktober 2020 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van april 2020 tot oktober 2020 gestegen van 105,91 naar 106,81; in procenten bedraagt deze stijging 0,85%.


Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 januari 2021. Als de inflatiecorrectie niet halfjaarlijks, maar jaarlijks plaatsvindt wordt het stijgingspercentage berekend over de periode van oktober 2019 tot oktober 2020; over die periode is de afgeleide CPI voor alle huishoudens gestegen van 105,63 naar 106,81, derhalve met 1,12%.