Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Sleep- en Bijzondere Transporten

Wie zijn we?

De groep Sleep- en bijzondere transporten van het CBRB herbergt de leden die zich toeleggen op bijzondere transportopdrachten en daartoe beschikken over gespecialiseerd materieel, zoals sleep-/duwboten, pontons, dekschuiten en drijvende bokken. Het gaat hierbij vaak om transporten waarvoor - meestal bij meerdere vaarwegbeheerders - speciale vergunningen aangevraagd moeten worden. Nagenoeg alle bedrijven die zich op deze specifieke deelmarkt richten zijn bij de ledengroep aangesloten en vormen aldus ook gezamenlijk een netwerk waarin informatie en vakkennis wordt gedeeld.

Ten behoeve van de havensleepdiensten is er binnen de ledengroep een overleggroep gevormd. Tweemaal per jaar wordt er een ledenvergadering van de groep Sleep- en bijzondere transporten belegd, in combinatie met een bijeenkomst van de Havensleepdiensten.

Zoals de andere ledengroepen is ook de groep Sleep- en bijzondere transporten vertegenwoordigd in het bestuur en diverse commissies en werkgroepen van het CBRB.


Wat doen we?

De ledenvergaderingen van de groep zijn vanzelfsprekend momenten waarop actuele ontwikkelingen worden besproken. Er wordt ook gerapporteerd vanuit de werkgroepen waaraan vertegenwoordigers van de groep deelnemen. Verder worden er regelmatig specifieke vraagstukken of thema's geagendeerd, die doorgaans te maken hebben met de toepasselijke regelgeving.

Aangezien alle leden ook werkgever zijn wordt de ledengroep nauw betrokken bij het CBRB-beleid op sociaal gebied. Zo worden de leden steeds op de hoogte gehouden van de gang van zaken in het arbeidsvoorwaardenoverleg; met name is dit van belang voor de bedrijven die gebonden zijn aan een eigen ondernemings-CAO.

 


Maira van Helvoirt

Maira van Helvoirt
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.