Tankvaart

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Tankvaart bestaat uit leden die als aanbieder van logistieke diensten actief zijn in het vervoer van vloeibare lading en/of één of meer voor het vervoer van vloeibare lading bestemde vaartuigen exploiteren. De groep deelt het gezamenlijke doel namelijk het op een veilige en verantwoorde wijze vervoeren van vloeibare producten voor een verscheidenheid aan klanten. De ledengroep vertegenwoordigt 70-80% van de West-Europese tankvaartmarkt. 

Afgevaardigden uit de ledengroep tankvaart, de beleidsadviseur gevaarlijke stoffen en veiligheid en de ledengroep secretaris zijn betrokken bij de diverse overleggen met verschillende stakeholders, waaronder die van:  

  • Commissie transport gevaarlijke goederen (CTGG) 
  • Verladersoverleg werkgroep (VOW) 
  • Platform Zero Incidents (PZI) 

In deze overleggen zijn naast de ledengroep vertegenwoordiging diverse stakeholders betrokken vanuit de industrie en de overheid. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is onlosmakelijk verbonden met de ledengroep tankvaart. Er wordt daarom veel inzet gepleegd bij het tot stand komen van nieuwe vereisten of het verbeteren van bestaande wetgeving, die voornamelijk zijn weerslag vinden in het ADN. De vertegenwoordiging in dit dossier kenmerkt zich door goed overleg met de (inter-)nationale industriepartners en (inter-)nationale overheden.  

Wat doen wij?

In deze ledengroep is het bereiken van een nationaal verbod op varend ontgassen een heel belangrijk speerpunt onder de voorwaarden dat de kosten voor het ontgassen door de verlader/ladingeigenaar vergoed worden en er voldoende (mobiele) ontgassingsinstallaties beschikbaar zijn om de dampen kwijt te kunnen. Daarnaast is het leegmaken van laadarmen/-slangen een belangrijk thema om ervoor zorg te dragen dat bemanningsleden niet blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen of te hoge drukken op het leidingsysteem. Ook blijft de ledengroep goed vertegenwoordigd bij het tot stand komen van eisen. Denk hierbij aan het ADN, CDNI, BIQ/BPQ en de ontwikkelingen rondom ISGINTT. Eisen en regels dienen begrijpelijk te blijven en makkelijk uitvoerbaar te zijn. De ledengroep wil de verbindende factor zijn tussen vervoerders, bevrachters en verladers voor een tal van lopende zaken waar de tankvaart mee te maken heeft.

 

 

Contactpersonen

Remy Bouman

QHSE & Compliance Manager

Maurits van der Linde

Beleidsadviseur Veiligheid & Gevaarlijke Stoffen / Secretaris Tankvaart