Containervaart

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Containervaart bestaat uit leden die actief zijn in het vervoer van containerlading en/of één of meer voor het vervoer van containerlading bestemde vaartuigen exploiteren.

Wat doen wij?

Voor de containerbinnenvaart is en blijft het een speerpunt om te komen tot structurele oplossingen voor de congestieproblematiek in de havens van Rotterdam. Maatregelen waarmeen binnenvaartschepen op een adequate en betrouwbare manier afgehandeld junnen blijven worden in tijden van storingen en vertragingen in het havenproces. Onverminderde inzet op de verdere uitrol van NextLogic, andere projecten zoals overflow-hub en Portbase als datahub van de haven. Ook modal shoft ambities hangen in belangrijke mate samenn met het realiseren van een degelijk en duurzaam systeem in de zeehaven(s) ten behoeve van het achterland.

Contactpersonen

Jacco Theunisse

Bestuurslid Containervaart

Maira van Helvoirt

Waarnemend directeur / Secretaris containers, sleep- en bijzondere transporten en veerdiensten

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering