Containeroperators

Werken aan de toekomst van de binnenvaart.

Wie zijn wij?

De ledengroep Containeroperators bestaat uit barge operators die actief zijn in de vier deelmarkten van de containerbinnenvaart: de Rijnvaart, de Rotterdam-Antwerpenvaart, de Beneluxvaart en het vletwerk.

Bij elkaar is de ledengroep verantwoordelijk voor het vervoer van ongeveer 70% van het totale containervolume in de genoemde deelmarkten.

Wat doen wij?

De ledengroep Containeroperators houdt zich bezig met alle niet-commerciële onderwerpen die relevant zijn voor de containerbinnenvaart. Binnen deze activiteiten heeft de gang van zaken in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen prioriteit. Achterlandlogistiek, lobby richting (internationale) overheden en profilering van de containerbinnenvaart naar marktpartijen toe maken de opgestelde strategie van deze ledengroep compleet

  • De afgelopen jaren zijn voor de containerbinnenvaart gekenmerkt door toenemende periodes van congestie in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. De ontwikkeling van structurele maatregelen om congestie in deze havens tegen te gaan is dan ook van primair belang om ook in de toekomst de betrouwbaarheid en de concurrentiepositie van de binnenvaart te waarborgen en verder te versterken. Dit proces vergt intensief overleg, zowel op operationeel als op strategisch niveau, met alle betrokken partijen door de keten heen.
  • Modal-shift- en infrastructuurbeleid, digitalisering en laagwaterproblematiek zijn voorbeelden van andere thema’s die op de agenda van de ledengroep staan. Waar mogelijk en relevant wordt voor de onderwerpen samengewerkt met andere schakels in de keten, havenautoriteiten, overheden, kennisinstituten en overige brancheorganisaties in logistiek, transport en overslag van containers.
  • De ledengroep komt, afhankelijk van de actualiteit, twee tot vier keer per jaar bijeen. Daarnaast nemen delegaties vanuit de ledengroep en/of het bestuur, deel aan diverse (operationele) overleggen en andere relevante gremia.

Contactpersonen

Maira van Helvoirt

Waarnemend directeur / Secretaris containers, sleep- en bijzondere transporten en veerdiensten

Frank Reijerse

Beleidsadviseur Containers, Logistiek & Digitalisering