Ledengroepen

De leden van KBN zijn vertegenwoordigd in alle belangrijke deelsectoren van de binnenvaart, zowel op het niveau van de vervoerder als dat van vervoersorganisator. De aangesloten leden zijn actief in verschilleden ledengroepen: containeroperators, containervaart, logistieke dienstverleners droge lading, kleine drogeladingschepen,  grote drogeladingschepen, tankvaart, sleep- en bijzondere transporten, duw- en sleepvaart, zand- en grindvaart en personenvervoer.

De ondernemers uit deze ledengroepen kunnen zich ook aansluiten bij de ledengroep Schuttevaer die zich richt op Nautisch-Technische onderwerpen en de ledengroep CBOB, die vanuit een christelijke gedachten goed zich inzetten voor de binnenvaart.

De organisatie van de ledengroepen is zodanig dat alle groepen over alle voor hen belangrijke zaken kunnen praten, nadenken, informeren en (mee)beslissen. Ledengroepen hebben een eigen ledengroep voorzitter en bestuur. De voorzitter van de ledengroep neemt zitting in het bestuur van KBN.

De ledengroepen hebben tot taak:

  1. over de specifieke belangen van hun leden te beraadslagen en hun adviezen, opvattingen, conclusies en standpunten aan het bestuur en aan het kantoor van KBN kenbaar te maken, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij de belangenbehartiging in algemene zin;
  2. ten behoeve van hun leden specifieke verenigingsactiviteiten te organiseren in aanvulling op de algemene verenigingsactiviteiten van KBN.