Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Duwvaart

 

Wie zijn we?

De ledengroep Duwvaart van het CBRB vertegenwoordigt een zeer groot deel van de Europese ondernemingen die zich met duwvaart bezighouden. De ledengroep komt ongeveer tweemaal per jaar bijeen, waarvan eens per jaar een bijeenkomst met de ledengroep Droge lading.

De ledengroep Duwvaart is in het bestuur van het CBRB vertegenwoordigd. Het CBRB kent veel commissies en werkgroepen die een breed scala aan onderwerpen behandelen. In deze commissies en werkgroepen wordt het CBRB-beleid voorbereid. Ook hierin is de duwvaart vertegenwoordigd.

Door de sectorbrede achterban en het -voor de binnenvaart- brede secretariaat is het CBRB in staat op veel terreinen, zowel nationaal als internationaal, actief te zijn. Door deze brede achterban wordt de CBRB-ledengroep Duwvaart aangemerkt als de belangrijkste vertegenwoordiger van en aanspreekpunt voor de duwvaart. Hierdoor kan maximale invloed worden gerealiseerd en wordt bijgedragen aan een versterking van de lobby van de binnenvaart.


Wat doen we?

Met en door de leden van de groep Duwvaart wordt actief met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn zaken rond de ligplaatsenproblematiek van duwbakken, de zesbaksduwvaart, zaken rond de bemanning, waarborg voor het behoud van kennis en kwaliteit bij overheden en toezichthoudende instanties en eisen, voornamelijk op het gebied van milieu en veiligheid, die een steeds grotere rol gaan spelen.

Het CBRB werkt aan verdere internationalisering. Door samenwerking en betrokkenheid met en bij het CBRB wordt een koers uitgezet om een gezonde toekomst voor de duw- en binnenvaart te bewerkstelligen.

CBRB

CBRB
Binnenvaartbrancheorganisatie

Contact:

Klik hier voor meer contactgegevens