Droge lading

 

Wie zijn we?

De ledengroep Droge lading van het CBRB vertegenwoordigt momenteel de belangrijkste bevrachters en vervoersorganisatoren van droge lading en een aantal droge-ladingrederijen. De ledengroep komt twee keer per jaar bijeen, waarvan eens per jaar een bijeenkomst met de ledengroep Duwvaart.

De ledengroep Droge lading is in het bestuur van het CBRB vertegenwoordigd. Het CBRB kent veel commissies en werkgroepen die een breed scala aan onderwerpen behandelen. In deze commissies en werkgroepen wordt het CBRB-beleid voorbereid. Ook hierin is de ledengroep Droge lading vertegenwoordigd.


Wat doen we?

Met en door de leden van de groep Droge lading wordt actief met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die van belang zijn voor de bedrijfsvoering. Enkele voorbeelden hiervan zijn zaken rond veranderende marktsituaties, de uitwerking van het CMNI verdrag, laad- en lostijden, hygiënecode, vervoersvoorwaarden, opleidingen voor bevrachters en de steeds verder gaande verplichtingen en verhoogd risico bij het vervoer van afval.

Het CBRB streeft naar een waarborg voor het behoud van kennis en kwaliteit bij overheden en werkt aan de positie en rol van tussenpersonen in de logistieke keten.
Door samenwerking en betrokkenheid met en bij het CBRB wordt een koers uitgezet om een gezonde toekomst voor de bevrachters en vervoersorganisatoren te bewerkstelligen.