Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

KBN blijft zich inzetten voor bijmenging van biobrandstoffen, zonder risico’s voor de veiligheid op het water en het halen van de gestelde vergroeningsdoelstellingen van onze sector. KBN roept daarom alle partijen die onder regie van het ministerie aan de oplossing van dit vraagstuk werken op, om geen eenzijdige stappen te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te werken.

Vandaag heeft Nederland van de Europese Commissie goedkeuring gekregen om 22,5 miljoen euro te steken in een modal shift van het vrachtvervoer. Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Op 1 december komen binnenvaart, rederijen, scheepsbouwers en vaarwegbeheerders samen in Hendrik-Ido-Ambacht voor het Schuttevaer Smart Shipping Event. Het event neemt de maritieme sector mee in de ontwikkelingen op het gebied van slimmer varen, geautomatiseerd varen en intelligent datagebruik.

Op 13 oktober 2022 jl. vond het wetenschappelijk overleg binnenvaart plaats op het kantoor van KBN. Op initiatief van KBN is dit een informeel overleg waarbij Nederlandstalige universiteiten en onderzoekinstellingen elkaar op de hoogte brengen van lopende projecten en onderzoeken die betrekking hebben op de binnenvaart.

KBN reactie op de Rijksbegroting 2023
Door tal van ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie, stijgende loonkosten is ondernemen in de binnenvaart ook in 2023 met een groot aantal onzekerheden omgeven. In de troonrede werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen en uitdagingen van dit moment. In een aantal begrotingen van verschillende ministeries zijn de plannen van de regering opgenomen met betrekking tot de binnenvaart en ondernemen in het MKB.

Afgelopen maandag heeft minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan de Logistieke Alliantie (LA). Hij sprak hier met een afvaardiging van de LA waaronder evofenedex, TLN en KBN over het belang van logistieke stromen en hoe we deze steeds efficiënter en duurzamer kunnen maken. De evofenedex leden Zeeman en Heineken lieten de minister zien welke stappen ze zetten op gebied van duurzaamheid en digitalisering. Tevens stond het actieprogramma van de LA op het programma. Hierin hebben alle aangesloten partijen afspraken gemaakt om gezamenlijk de transitie in te zetten op het gebied van klimaat en duurzaamheid, werk en veiligheid en innovatie & infrastructuur.

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland zijn in 2021 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2020. Ook het aantal geregistreerde (zeer) ernstige ongevallen is gedaald ten opzichte van 2020. Op de Noordzee is het aantal ernstige scheepsongevallen iets gestegen, en blijft daarmee binnen de trend van voorgaande jaren.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2022 bekendgemaakt.
De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2021 tot april 2022 gestegen van 110,31 naar 119,21; in procenten bedraagt deze stijging 8,07%.

Het bestuur van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en het interim-bestuur van Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB), Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) hebben vandaag besloten dat het gezamenlijke binnenvaarthuis gevestigd zal gaan worden in Zwijndrecht aan de Scheepmakerij.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht iedere werkgever tot een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. 

De Rotterdam Maritime Board is een onafhankelijke adviesraad voor Rotterdam en regio bestaande uit 40 vooraanstaande leiders uit het maritieme bedrijfsleven, kennisinstellingen en brancheverenigingen die hun krachten bundelen voor het versterken van het Rotterdamse maritieme cluster. Paul Goris, voorzitter van Koninklijke Binnenvaart Nederland, is namens de binnenvaartsector één van de 40 leden van deze Maritime Board.

Op woensdag 30 maart hebben de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland, Koninklijke Binnenvaart Nederland is één van deze leden, kennis gemaakt met de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers.  De minister heeft in deze bijeenkomst kort de speerpunten van zijn beleid voor de komende periode toegelicht. Tijdens deze introductie was er gelegenheid om de minister vragen te stellen.

Vandaag, 7 april 2022, is Koninklijke Binnenvaart Nederland officieel opgericht. Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact is een feit! En daarom mee komt er ook een einde aan de verenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. De kennis, kunde en historie van deze twee verenigingen zal verder gaan in KBN.

Aanstaande vrijdag zullen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering stemmen over het fusievoorstel en daarmee de oprichting van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Vanmiddag zal tijdens de BALV van Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer gestemd worden over hun statutenwijziging om als ledengroep te gaan functioneren binnen KBN.  

Komende week beslissen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer over de voorgenomen fusie van de organisaties. Bij groen licht kan de nieuwe brancheorganisatie, die Koninklijke Binnenvaart Nederland gaat heten, op 1 april worden opgericht.
In een exclusief interview met de Binnenvaartkrant vertellen CBRB-voorzitter Paul Goris en Rob Leussink, interim-directeur van Koninklijke BLN-Schuttevaer wat volgens hen het belang van de fusie is voor de binnenvaart en wat de komende stappen zijn.

 

Over 12 dagen zullen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) stemmen over het fusievoorstel en daarmee de oprichting van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Voorafgaand op 7 maart vindt de BALV plaats van Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer (KSV). Zij zullen stemmen over hun statutenwijziging om als ledengroep te gaan functioneren binnen KBN.  

Op 11 maart zullen de leden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer stemmen voor of tegen het fusievoorstel om samen verder te gaan als dé binnenvaartbrancheorganisatie van Nederland: Koninklijke Binnenvaart Nederland! Wat vinden onze leden en stakeholders daarvan? In een serie van vier korte video’s zullen enkele leden van het CBRB en BLN, maar ook belangrijke stakeholders daar antwoord opgeven!

Op 11 maart zullen de leden van de beide verenigingen gevraagd worden om zich uit te spreken over het voorstel tot fusie. De leden van de Christelijke Bond voor Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) en van Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer (KSV) van BLN zullen voorafgaand aan 11 maart gevraagd worden zich uit te spreken over een aanpassing van hun statuten om als ledengroep onderdeel te worden van Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN).

Verschillende problemen door communicatie tussen schepen, missende levenslange persoonlijke ontwikkeling voor bemanning en personeel, ontbrekende gedeelde verantwoordelijkheid in de gehele keten, de rol van de schipper en specifieke vaarwegsituaties vergroten de kans op een ongeval. Dit zijn de vier belangrijkste resultaten uit het onderzoek van Intergo naar de organisatorische oorzaken van ongevallen in de binnenvaart. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het IWT-platform met betrokkenheid van IVR.

Uit de kostenrapportages van Panteia in samenwerking met het CBRB blijkt dat: De kosten voor binnenvaartvervoer gaan naar verwachting sterk toenemen in 2022. Dat geldt voor alle scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. 

Met dit jaarverslag blikken we terug op activiteiten en resultaten van 2021. Naast dat COVID-19 een grote rol heeft gespeeld in de werkzaamheden van het CBRB,  is er natuurlijk in het afgelopen jaar ook een grote hoeveelheid aan andere thema’s, vraagstukken en dossiers opgepakt. 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.