Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Het Platform Zero Incidents (PZI), een initiatief van KBN, heeft deze week de best practice gelanceerd betreffende het veilig gebruik van een trackpilot. Een trackpilot is een systeem voor de automatische besturing van een vaartuig langs een vooraf bepaalde koers. Het systeem is enige tijd geleden geïntroduceerd in de markt en inmiddels op enkele honderden schepen geïnstalleerd.

In de tweede aflevering van Samen Voortvarend de poodcast gaan beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen Maurits van der Linde en schipper Ton Wingelaar (tevens werkzaam als beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen bij KBN) met elkaar in gesprek over een helaas nog veel voorkomend ongeval: de stuurhuis- brugaanvaring.

Koninklijke Binnenvaart Nederland kijkt met tevredenheid terug op een boeiende Algemene Vergadering (AV) die op vrijdag 23 juni 2023 plaatsvond in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk. De vergadering - die ook digitaal bij te wonen was - onder leiding van voorzitter Paul Goris, bood een waardevol platform voor uitwisseling van kennis en discussie over belangrijke thema's binnen de binnenvaartsector.

Van 12 tot en met 16 juni is de 9e editie van de Week van de RI&E. In deze week wordt door heel Nederland extra aandacht gevraagd voor het belang van een RI&E. Ook KBN wil deze week gebruiken om extra aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. 

Een aantal maanden geleden hebben wij met alle maritieme opleidingsinstellingen, Wereld van de Binnenvaart, de ASV en ruim twintig bedrijven een subsidie hebben aangevraagd bij het Regionaal Investeringsfonds om samen bij te dragen aan toekomstbestendig beroepsonderwijs in de binnenvaart. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat de aanvraag is toegekend!

Als de branchevereniging voor de binnenvaart gaan onze beleidsadviseurs in gesprek met stakeholders, ondernemers en leden. Wij praten u bij over de lobby en actiepunten van KBN, regelgeving en wat er in de praktijk speelt. Van nautische techniek tot arbeidsmarkt, vergroening tot digitalisering, veiligheid tot infrastructuur en meer. 

In de eerste aflevering gaat beleidsadviseur veiligheid en gevaarlijke stoffen Maurits van der Linde in gesprek met ondernemer Antonia de Jong (tevens werkzaam als administratief medewerker bij KBN. 

Op 13 maart heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een gesprek gehad met de directie en een breed gezelschap van Rijkswaterstaat (RWS) en de aannemer (Van den Herik Sliedrecht) over het bezwijken van de bouwkuip van het Julianakanaal. KBN was niet geheel tevreden over de wijze waarop zij is geïnformeerd door partijen maar inmiddels na een bezoek ter plaatse, kan teruggekeken worden op een goed en open gesprek over het voorval.

Dinsdag 7 maart stond het Rondetafelgesprek varend ontgassen in de Tweede Kamer op het programma. Dit gesprek was aangevraagd door Kamerleden om over meer informatie te beschikken over dit onderwerp. Kamerleden van VVD, GroenLinks, CDA en D66 stelde aan diverse partijen vragen over de problematiek. KBN was één van de partijen die hun zienswijze op de problematiek mocht geven.

KBN blijft zich inzetten voor bijmenging van biobrandstoffen, zonder risico’s voor de veiligheid op het water en het halen van de gestelde vergroeningsdoelstellingen van onze sector. KBN roept daarom alle partijen die onder regie van het ministerie aan de oplossing van dit vraagstuk werken op, om geen eenzijdige stappen te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te werken.

Vandaag heeft Nederland van de Europese Commissie goedkeuring gekregen om 22,5 miljoen euro te steken in een modal shift van het vrachtvervoer. Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.

Op 1 december komen binnenvaart, rederijen, scheepsbouwers en vaarwegbeheerders samen in Hendrik-Ido-Ambacht voor het Schuttevaer Smart Shipping Event. Het event neemt de maritieme sector mee in de ontwikkelingen op het gebied van slimmer varen, geautomatiseerd varen en intelligent datagebruik.

Op 13 oktober 2022 jl. vond het wetenschappelijk overleg binnenvaart plaats op het kantoor van KBN. Op initiatief van KBN is dit een informeel overleg waarbij Nederlandstalige universiteiten en onderzoekinstellingen elkaar op de hoogte brengen van lopende projecten en onderzoeken die betrekking hebben op de binnenvaart.

KBN reactie op de Rijksbegroting 2023
Door tal van ontwikkelingen zoals inflatie, stijgende prijzen en beschikbaarheid van gasolie, stijgende loonkosten is ondernemen in de binnenvaart ook in 2023 met een groot aantal onzekerheden omgeven. In de troonrede werd uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen en uitdagingen van dit moment. In een aantal begrotingen van verschillende ministeries zijn de plannen van de regering opgenomen met betrekking tot de binnenvaart en ondernemen in het MKB.

Afgelopen maandag heeft minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek gebracht aan de Logistieke Alliantie (LA). Hij sprak hier met een afvaardiging van de LA waaronder evofenedex, TLN en KBN over het belang van logistieke stromen en hoe we deze steeds efficiënter en duurzamer kunnen maken. De evofenedex leden Zeeman en Heineken lieten de minister zien welke stappen ze zetten op gebied van duurzaamheid en digitalisering. Tevens stond het actieprogramma van de LA op het programma. Hierin hebben alle aangesloten partijen afspraken gemaakt om gezamenlijk de transitie in te zetten op het gebied van klimaat en duurzaamheid, werk en veiligheid en innovatie & infrastructuur.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.