Binnenvaart brancheorganisatie

Zoals reeds gepubliceerd is in de media, wil de binnenvaart liever gisteren dan vandaag af van het ontgassen naar de atmosfeer, niet ten laatste vanwege de gezondheid van de eigen mensen, het milieu en de publieke opinie. Om deze redenen zet de binnenvaartbranche druk om snel tot een oplossing te komen voor het ontgassen.

Lees meer...

In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen. Maar hoe ziet smart shipping er in 2030 uit? En, waarom is het belangrijk? Het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) heeft dit uitgewerkt in de digitale Roadmap Smart Shipping, die tijdens de vakbeurs Europort in Rotterdam werd gelanceerd.

Lees meer...

Nauwelijks uniformiteit in stuurhuizen, locatie van bedieningselementen niet volgens ergonomische normen en vals gevolg van veiligheid van informatie van geautomatiseerde hulpmiddelen. Dat zijn de drie belangrijkste resultaten uit het onderzoek van Intergo, in opdracht van het IWT-Platform, naar mens-machine-interface in het stuurhuis in relatie tot ongevallen in de binnenvaart. Bij het onderzoek zijn ook IVR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betrokken geweest.

Lees meer...

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft vrijdag bekend gemaakt dat de staat van de Nederlandse infrastructuur slechter is dan eerder aangenomen werd. De huidige budgetten zijn onvoldoende om de problemen aan te pakken. Als er geen geld bij komt, zullen de vertragingen oplopen en moeten er onwenselijke keuzes gemaakt worden, zoals het opnieuw prioriteren van investeringen, het accepteren van teruggang in kwaliteit of het beperken van aanleg van nieuwe infrastructuur.

Lees meer...

Binnenvaartbrancheorganisaties lanceren werkboek instappen in de binnenvaart
De binnenvaartbrancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) lanceren samen met de vakbond Nautilus het werkboek “instappen in de binnenvaart”. Dit werkboek is ontwikkeld om de startende werknemer handvatten te geven om de eerste stappen te zetten richting een carrière in de binnenvaart.

Lees meer...
Voorzitter Paul Goris

Helaas laat dit kabinet nieuw beleid over aan het volgende kabinet, zoals het oplossen van het stikstofprobleem; een majeure transitie. Wij doen vast een schot voor de boeg voor het nieuwe kabinet. “De binnenvaart kan een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaat- en emissiedoelen, maar dan moeten wel de juiste omstandigheden en financiële basis gecreëerd worden”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB.

Lees meer...

Het demissionaire kabinet presenteert voor 2022 een beleidsarme begroting. Dat betekent geen extra geld voor infrastructuur. De partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), waaronder het CBRB, zijn teleurgesteld en roepen het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk budget vrij te maken om de achterstanden in onderhoud aan vaarwegen weg te werken.

Lees meer...

Naar aanleiding van de inreisbeperking voor reizigers uit hoog risicogebieden, zoals uit de Verenigde Staten, is door verschillende nationale en internationale belangenbehartigers van de oceaan- en riviercruisesector een position paper geschreven. Dit met als doel om de gevolgen van de inreisbeperking op de (rivier)cruisesector toe te lichten voor deze sector en bij te dragen aan mogelijke oplossingen.

Lees meer...

Sinds woensdag 8 september zijn er grote problemen met de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden waardoor de brug gestremd is. Reparatie is niet op korte termijn voorzien. Partijen uit de scheepvaart-, maritieme- en logistieke sector, waaronder het CBRB in samenwerking met het Centraal Overleg Vaarwegen, zien zich daarom genoodzaakt een brandbrief te sturen aan de minister van Infrastructuur en Waterstraat over de ontstane situatie bij de spoorbrug in Leeuwarden en de teleurstellende reactie van Prorail om de situatie snel op te lossen.

Lees meer...

Studie naar menselijke factor bij ongevallen in de binnenvaart
Inmiddels is fase 2 van start gegaan. Deze fase van het onderzoek is uitgesplitst in twee delen. Waar fase 2a zich richt op de mens-machine interface in het stuurhuis, richt fase 2b zich op de vier meest plausibele oorzaken van ongevallen, zijnde communicatie, vermoeidheid en stress, specifieke waterwegen situaties en kwalificaties van de bemanningsleden. Uw mening en input is enorm belangrijk en waardevol voor ons onderzoek. Daarom vragen we dan ook graag 20 minuten van uw tijd voor het invullen van de vragenlijst die beschikbaar is in meerdere talen:

Lees meer...

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2021 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2021 tot april 2021 gestegen van 106,81 naar 107,53; in procenten bedraagt deze stijging 0,67%.

Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2021.

Lees meer...

Op woensdag 9 juni is Peter Wagemakers (63) onverwacht overleden aan een hartstilstand. De besturen en medewerkers van CBRB zijn geschokt en vol van verdriet over zijn plotselinge overlijden. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Agnes en kinderen Sjors, Nils en Joris en iedereen die hem liefhad.

Lees meer...

Na vele gesprekken door onder andere het CBRB met een aantal andere organisaties waaronder evofenedex, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Topsector Logistiek is vanaf vandaag de regeling Modal Shift formeel rond en inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant. Connekt, in opdracht van de Topsector Logistiek zal de uitvoering hiervan op zich nemen. 

Lees meer...

Robert Kasteel zal per 1 april 2021 zijn taken neerleggen als directeur van het CBRB. Het is tijd om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Toch zal Robert Kasteel actief verbonden blijven aan het CBRB als adviseur en twee belangrijke dossiers onder zijn hoede blijven nemen; de verkenning/voorgenomen fusie met Koninklijke BLN-Schuttevaer en milieu- en vergroeningsdossier inclusief de Green Deal.

Lees meer...

Om Nederland klaar te maken voor de mobiliteit van morgen, moet het nieuwe kabinet vervoerstromen beter aan elkaar knopen én spreiden. Tegelijkertijd moet het kabinet ondanks – maar ook vanwege - de coronacrisis investeren in de mobiliteit en de infrastructuur. Dat is de brede coalitie van 25 partijen in de Mobiliteitsalliantie alvast overeengekomen voor de mobiliteitspassage in het nieuwe Regeerakkoord. Het CBRB en het Landelijk Veren Platform maken deel uit van de Mobiliteitsalliantie.

Lees meer...

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) publiceert in partnerschap met de Europese Commissie jaarlijkse en halfjaarlijkse rapporten over de Europese binnenvaartmarkt. Het volgen van arbeidsmarktindicatoren voor een bepaald marktsegment biedt de mogelijkheid om voor de sector de beschikbare mankracht te kunnen evalueren en een uitspraak te doen over de ontwikkelingen in de toekomst.

Lees meer...
laagwater event  binnenvaart 11 maart 2021

Laagwater is van alle tijden. Soms daalt het waterpeil echter zover dat een andere vervoersmodaliteit moet worden gezocht. Deze vorm van aanboduitval is funest voor de binnenvaart en een zeer zorgelijke ontwikkeling. Op 11 maart organiseren Schuttevaer & Nieuwsblad Transport daarom het Laagwater Event. CBRB adjunct directeur Lijdia Pater - de Groot is één van sprekers tijdens dit online evenement.

Lees meer...
Logo Centraal Overleg Vaarwegen binnenvaart CBRB

Volgens evofenedex, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en Koninklijke BLN-Schuttevaer, het georganiseerde bedrijfsleven in het COV, is het schering en inslag met beperkingen en stremmingen van vaarwegen in Zuid-Nederland. De betrouwbaarheid van de vaarwegen laat juist in een tijd waarin de overheid bedrijven stimuleert om gebruik te maken van vervoer over water, ernstig te wensen over. Ze luiden dan ook de noodklok over de slechte staat van onderhoud en willen dat Rijkswaterstaat dit voortvarender oppakt met het bedrijfsleven.

Lees meer...
binnenvaart, milieu, klimaat, cbrb

Eindelijk is het dan zover, de tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van de verbetering van de emissieprestatie van binnenvaartschepen met een interne verbrandingsmotor. Het CBRB is blij met deze belangrijke financiële stap voor de vergroening van de binnenvaart. Steun die de binnenvaartsector hard nodig heeft.

Lees meer...
binnenvaart, logistiek alliantie, cbrb

Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen zijn de speerpunten van de Logistieke Alliantie op een rij gezet. Door het oppakken van concrete acties in het logistieke systeem op onder andere het vlak van digitalisering, innovatie en duurzaamheid wil de Logistieke Alliantie de komende jaren samen met de overheid en de Topsector Logistiek een nog mooier en veiliger Nederland dichterbij brengen.

Lees meer...
binnenvaart, economie, cbrb

De binnenvaartsector gaat meer onkosten kennen in het jaar 2021. Wel zijn er verschillen tussen de scheepstypen, -grootteklassen en inzetpatronen. Schepen die relatief veel vaaruren maken, bijvoorbeeld degenen die actief zijn in het internationale transport en volcontinu varen, kennen een grotere kostenstijging dan de schepen op de binnenlandse markt. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het CBRB

Lees meer...