De Nederlandse infrastructuur staat voor een enorme vervangings- en renovatieopgave. Wegafsluitingen zullen leiden tot een teruglopende capaciteit op de weg, zeker in de corridors Oost en Zuid-Oost. Dit maakt de weg minder aantrekkelijk om de containers over te vervoeren. Daarom is voor de periode 2020-2025 de ambitie om op de corridors Zuid en Zuid-Oost dagelijks 2.000 TEU van de weg naar de binnenvaart te ‘shiften’. 

De Duitse federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur Andreas Scheuer heeft op 20 november 2020, in samenwerking met de European Barge Union (EBU), commissaris voor Transport Adina Vălean en haar collega's uit vele binnenvaartlanden uitgenodigd om de binnenvaartsector, toekomstige modal shift en vergroening van de sector te ondersteunen.

Het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI) van 2012. Dit verdrag is sinds 1 juli 2019 van kracht. Het CLNI-verdrag van 2012 is tot stand gekomen na jarenlange intensieve onderhandelingen. IVR heeft, mede namens het CBRB, aan de onderhandelingen deelgenomen en zich met succes ingezet voor het behoud van de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart, met name op het gebied van het personenvervoer, dat in toenemende mate onder druk stond. Het CBRB is hier ook intensief betrokken bij geweest als lid van de juridische commissie van IVR.

Op 28 oktober heeft de Europese Commissie een aanvullende reeks acties gelanceerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, levens te redden en de veerkracht van de interne markt te versterken.

In de communicatie van de Europese Commissie gaat het om het upgraden van de Green Lanes voor het transport om de economie op gang te houden tijdens de COVID-19 heropleving van de pandemie.

Vanwege veiligheidsoverwegingen en het voorkomen van datalekken was het noodzakelijk om de website van het CBRB te updaten. Door deze noodzakelijk update is er gelijk gekeken naar de inhoud en vormgeving van de website.

Met trots presenteren wij u dan ook de nieuwe website van het CBRB. 

Het Centraal Planbureau (CPB) beschrijft in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een publicatie, het effect op de Nederlandse economie van een (nieuwe) terugval in de Nederlandse uitvoer door een tweede coronagolf. In Europa lopen besmettingscijfers weer op en in veel andere landen woedt het virus door. Met deze coronapublicatie analyseren zij de sectorale gevolgen voor de Nederlandse economie.

Vorig jaar op 11 oktober 2019 vierden wij het 90-jarige bestaan van het CBRB met een mooie bijeenkomst bij het STC in Rotterdam, waar Maarten van der Weijden een inspirerend verhaal vertelde. Wij sloten de dag af met een fantastisch feest op het prachtige partyschip de Jules Verne van Constant in Beweging.

Koninklijke BLN-Schuttevaer, het CBRB, de Vereniging van Waterbouwers en Evofenedex, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), zijn blij dat de regering vanuit het Nationaal Groeifonds en het steunpakket voor corona investeert in de vaarweginfrastructuur. 

Op dinsdag 25 augustus brachten Erica Slump, hoofdingenieur-directeur Verkeer- en Watermanagement en Nancy Scheijven, directeur Scheepvaartverkeer- en Watermanagement, beide werkzaam bij Rijkswaterstaat, op uitnodiging van Bureau Voorlichting Binnenvaart en in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB een bezoek aan de binnenvaart. Namens het CBRB was Maira van Helvoirt, secretaris Containers en Logistiek, aanwezig.

Vervoer over water is belangrijk voor Nederland als transportland. Niet alleen vanuit economisch oogpunt. Het is ook een duurzaam alternatief voor het transport over de weg. Dit vergt moderne, betrouwbare en goed ontworpen vaarwegen. De ‘Richtlijnen Vaarwegen’ dragen daar stevig aan bij. Onlangs zijn de Richtlijnen Vaarwegen 2020 verschenen.

Op dinsdag 28 juli bracht Kees van der Burg, directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op uitnodiging van het Bureau Voorlichting Binnenvaart in samenwerking met het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer een bezoek aan de binnenvaart. Namens het CBRB was directeur Robert Kasteel en voorzitter Paul Goris aanwezig.

Op 7 mei jl. hebben het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een brief gevraagd om een noodfonds voor de passagiersvaart, die zeer zwaar is getroffen door de coronacrisis. Helaas zijn de eerste faillissementen al te melden in deze sector en er zullen nog meer meldingen volgen.

Begin 2019 besloten 18 bedrijfsleven partijen\actief in het logistieke systeem de handen ineen te slaan. Doel van de samenwerking is om in 2040 een competitief, veilig en duurzaam logistiek systeem te hebben dat werkt voor Nederland in een internationaal onzekere omgeving. En dat doel is vastgelegd in een gezamenlijk visie document. Sindsdien heeft de Alliantie niet stil gezeten. 

Eén van de acties in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is de ontwikkeling van een model met uniforme grondslagen voor een binnenhavengeldverordening. Een belangrijk doel is mogelijke belemmeringen in het logistieke proces en de inzet van de binnenvaart hierbij weg te nemen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft, samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste belangrijke stap gezet om deze actie uit te kunnen voeren.

Agenda