Ook in 2023 en 2024 subsidie beschikbaar voor schone motoren

08 november 2022

Het ministerie heeft minister Harbers geadviseerd om ook in 2023 en 2024 ieder jaar 8 miljoen beschikbaar te stellen voor de binnenvaart, om op vrijwillige basis motoren te vervangen, door motoren die voldoen aan de Stage 5 norm. Ook zal naar verwachting de maximale subsidie per aanvraag dan omhoog gaan van € 200.000,- naar € 400.000,-. Dit om de regeling aantrekkelijker te maken voor grotere motoren.

De regeling die op verzoek van de voorlopers van KBN, CBRB en BLN, in de Green Deal is opgenomen, is een groot succes. Dit jaar konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden en om die reden heeft de minister voor de lopende aanvragen, dit jaar aanvullend 10 miljoen extra ter beschikking gesteld. De nieuwe wijzigingsregeling zal voor het einde van dit jaar worden gepubliceerd. De aanvraagprocedure, termijnen en voorwaarden zijn te vinden op de site van de RVO en van het EICB. Het EICB is gevraagd om de regeling voor ondernemers toe te lichten. 

Gerelateerd items