Toch geen bijmengverplichting per 1 januari 2023

03 oktober 2022

Zoals we in onze reactie op de Rijksbegroting aangaven, bevatte de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting voor KBN onduidelijkheid over de invoerdatum van een bijmengverplichting voor de binnenvaart. In de begroting werd de datum van 1 januari 2023 genoemd. Dit is echter onjuist. Minister Harbers blijft bij zijn standpunt, zoals gedeeld in een brief aan de Tweede Kamer in juni jl. waarin hij aangaf “dat ik voornemens ben om af te zien van het invoeren van de reductieverplichting per 1 januari 2023”.

Op dit moment is KBN intensief betrokken bij het vaststellen van de juiste kwaliteit bijgemengde brandstof die bruikbaar is voor alle schepen. Het project staat onder regie van het ministerie en alle partijen in de brandstoflevering voor de binnenvaart zijn betrokken. We gaan er vanuit dat we dit nu snel kunnen afronden. Uitgangspunt voor ons blijft; veilig, haalbaar en betaalbaar. Daarmee zijn er dan straks specificaties voor goede brandstof waarmee ook door de binnenvaart een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen.

KBN ziet graag dat alles in gereedheid wordt gebracht om deze brandstof als standaardbrandstof voor de binnenvaart te laten worden. Daarnaast dat we stappen zetten waarmee we duidelijk maken dat ook de binnenvaart zich inzet om de CO2 uitstoot te reduceren.
 
Zolang het nog niet de verplichte standaard bandstof is, zullen we er bij de brandstofhandel op aandringen dat deze kwaliteit wel beschikbaar is en het verladend bedrijfsleven oproepen om in hun transport over water van deze klimaatvriendelijkere brandstof gebruik te maken

Gerelateerd items