Zienswijze van KBN op ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

28 maart 2024

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft een zienswijze ingediend met betrekking tot het 'Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement'. Hierin wordt het belang van de binnenvaart benadrukt, de uitdagingen van hoog- en laagwater besproken en de waarde van het programma erkent. We dringen aan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het maken van concrete beleidskeuzes en prioriteit te geven voor uitvoering van de voorgestelde maatregelen.


Belangrijkste punten in de zienswijze 

  • De cruciale rol van de binnenvaart in het Nederlandse goederentransport en de bevoorrading van de Duitse maakindustrie, die nauw verbonden is met de Nederlandse economie.
  • De binnenvaart staat voor uitdagingen, vooral door de groeiende problemen van hoog- en laagwater. Het KBN pleit voor visie en actie om de bereikbaarheid van het achterland te waarborgen.
  • Belang van het Ontwerp Programma IRM: Het KBN waardeert de erkenning van de scheepvaart als essentieel onderdeel van het riviersysteem en ondersteunt de aanpak van bodemerosie zoals voorgesteld in het programma.


Aandachtspunten:

Hoewel we in grote lijnen de uitgezette lijn in het Ontwerp Programma IRM onderschrijven, zijn er nog een aantal aandachtspunten ter aanscherping van beleidskeuzes:

  1. Concrete beleidskeuzes en prioriteit geven voor uitvoering van maatregelen, met name met betrekking tot bodemerosie op de Waal en IJssel;
  2. Pleidooi voor een integrale aanpak van vervoerscorridors;
  3. Meer aandacht voor de internationale component van IRM;
  4. Noodzaak van een goede samenwerking tussen waterwereld en de scheepvaartsector om ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd.

Als Koninklijke Binnenvaart Nederland onderstrepen we het belang van een integrale aanpak van riviermanagement. Samenwerking tussen verschillende belanghebbenden is essentieel om tot effectieve oplossingen te komen.

Download hier de Zienswijze op Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement.

Gerelateerd items