PZI lanceert animatie stuurhuis-/ brugaanvaringen

20 oktober 2023

Helaas blijven er nog steeds ongelukken gebeuren waarbij schepen het stuurhuis of de brug raken. Het Platform Zero Incidents (PZI), opgezet door Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN), heeft sinds 2016 tot 2023 ongeveer 120 van deze incidenten geregistreerd. Het is betreurenswaardig dat bij deze ongevallen vijf mensen zijn omgekomen en meer dan 20 anderen licht tot ernstig gewond zijn geraakt. Dit heeft PZI aangespoord om dit jaar een campagne te lanceren met als titel: Veilig passeren van bruggen.

Naast diverse bewustzijns verhogende documenten over het onderwerp, heeft PZI nu ook een animatie gepubliceerd. De animatie is gebaseerd op informatie van werkelijk voorgevallen incidenten.

Oorzaken brugaanvaringen gerelateerd aan de vaarweg
De animatie richt zich met name op de roerganger en heeft als doel het bewustzijn in de sector te verhogen. Echter, ten aanzien van de vaarweg zijn er voldoende mogelijke oorzaken aan te wijzen, die een bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan van een incident. Te denken valt hier aan slechte tot geen verlichting van een brug en het ontbreken van lokale informatie betreffende de doorvaarthoogte. Daarnaast zijn informatiebronnen die gebruikt kunnen worden voor de reisvoorbereiding, niet altijd toegankelijk, onvolledig of incorrect. KBN zet zich al geruime tijd in om dit in samenspraak met de vaarwegbeheerders te verbeteren.

Menselijke factoren
De animatie gaat in op diverse menselijke factoren die een rol spelen bij brug-/stuurhuisaanvaringen, zoals afleiding en vermoeidheid. Daarnaast kan onvoldoende kennis van de hoogte van het schip en een gebrekkige reisvoorbereiding een oorzaak van een aanvaring zijn.

Bekendheid met het schip
Eerder besteedde Studio Schuttevaer al aandacht aan dit onderwerp. Maurits van der Linde, beleidsadviseur bij KBN en verbonden aan PZI, ging daarin op het thema: bekendheid met het schip.

Helaas komt het te vaak voor dat schippers, waaronder ook aflossers, met te weinig kennis van de werking en dimensies van het schip op reis gaan. Van der Linde stelde: Ieder stuurhuis is anders, kijk het stuurhuis dus eerst goed rond en leer het schip kennen voordat je wegvaart, dat is wel de professionaliteit die hoort bij de serieuze sector die we willen zijn.

De animatie en de overige campagnematerialen zijn te bekijken via deze link.

Gerelateerd items