KBN/PZI lanceert best practice veilig gebruik trackpilot

07 september 2023

Het Platform Zero Incidents (PZI), een initiatief van KBN, heeft deze week de best practice gelanceerd betreffende het veilig gebruik van een trackpilot. Een trackpilot is een systeem voor de automatische besturing van een vaartuig langs een vooraf bepaalde koers. Het systeem is enige tijd geleden geïntroduceerd in de markt en inmiddels op enkele honderden schepen geïnstalleerd.

Een trackpilot ondersteunt en ontlast de schipper van routinetaken, waardoor er meer aandacht is voor het overzicht op de vaarweg en communicatie met andere gebruikers. Kortom, het zorgt voor meer rust en focus. Daarnaast kan het gebruik van een trackpilot een bijdrage leveren aan het besparen van brandstof.

Gebruik van trackpilot
Bij het gebruik van de trackpilot dient men rekening te houden met de risico’s die het gebruik ervan met zich meebrengt. De best practice van PZI brengt deze risico’s in kaart en bevat aanbevelingen om deze te reduceren. Zo is er aandacht voor installatie, training en wanneer de trackpilot wel of niet te gebruiken. In de best practice wordt daarnaast benadrukt dat een trackpilot de schipper ondersteunt en niet vervangt. Het verrichten van bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden of het verlaten van het stuurhuis tijdens het gebruik van de trackpilot hoort daarom niet tot een verantwoord of veilig gebruik van de techniek.  

Wet- en regelgeving
Er is nog geen wet- en regelgeving van toepassing voor het gebruik van de trackpilot. PZI hoopt, vooruitlopend hierop, vanuit de sector een goede invulling gegeven te hebben aan het doel om het navigatie-instrument veilig en verantwoord te gebruiken.
Autonome vaartechnieken, zoals de trackpilot, ontwikkelen zich in een hoog tempo in de binnenvaart. PZI zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en zal in de toekomst mogelijk meer documenten als deze best practice uitbrengen om te zorgen dat het introduceren van innovatieve technieken gepaard gaat met het bereiken van een hogere veiligheidsstandaard.

Tot slot, PZI benadrukt dat het hier gaat om een eerste versie van het document. De verwachting is dat er veel feedback op komt en juicht dit ook toe met het oog op het bereiken van haar missie: het bereiken van zero incidents.

U kunt de best practice gratis downloaden van de website van PZI in de kennisbank onder het item Best Practices. Het document is op dit moment in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar en zal in de toekomst ook naar het Duits vertaald worden.

Gerelateerd items