Brief demissionair staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen verrast KBN

31 augustus 2023

Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd met maatregelen over de vergroening van de binnenvaart. KBN is over deze brief niet geïnformeerd en heeft met de staatssecretaris nog nooit over dit onderwerp gesproken.

 

Wat stelt de staatssecretaris voor:
De staatssecretaris wil CO2-prestaties in goederenvervoer aanscherpen met een aantal maatregelen.

De staatssecretaris stelt voor om de CO2 reductie in de binnenvaart te verplichten via een binnenvaartlabel waarbij in 2030 de gemiddelde scheepsmotoren maximaal 265 gram CO²e per kWh uitstoten (Label B). Dit betekent dat alle scheepseigenaren verplicht zullen worden een label aan te vragen. Vervolgens wil de staatssecretaris van scheepseigenaren verlangen dat zij stapsgewijs in een betere CO2 labelcategorie terechtkomen.

Daarnaast wil de staatssecretaris de CO2 uitstoot van binnenvaartbedrijven belasten met behulp van het Europese ETS systeem (emissiehandelsysteem) doordat zo schrijf de staatssecretaris, “voor brandstof die wordt uitgeslagen tot verbruik in de binnenvaartsector, emissierechten moeten gaan worden afgedragen”.

Wat vindt KBN:
KBN stelt vast dat er in deze brief geen enkele relatie is gelegd met de afspraken uit de Green Deal Binnenvaart (2019) en met eerdere de brieven van de minister over CO2 reductie door Europese bijmengverplichtingen (FQD en RED3). Zo hebben we in de Green Deal afgesproken dat de binnenvaart de CO2 uitstoot van de sector door het gebruik van bijgemengde brandstof stapsgewijs gaan terugbrengen tot 50% in 2030. Dat is veel concreter dan de CO2 van bestaande motoren te normeren. Ook is het nu niet duidelijk tot welk reductie de norm per KWh gaat leiden. Het binnenvaartlabel is in de huidige opzet een motorlabel een geen scheepslabel, het geeft geen inzicht in de CO2 uitstoot tijdens een reis of op jaarbasis, en dat is toch waar het om gaat.

KBN heeft recent een aangepaste opzet voor een Binnenvaartscheepslabel naar het ministerie gestuurd. Van een label wordt de binnenvaart echter niet klimaatvriendelijker. Wel door concrete stappen zoals bijmengen. Daar wil het ministerie iedere keer echter niet aan en schuift het op de lange baan. Dat is jammer want mede door de inspanningen van KBN hebben we nu een veilige kwaliteit brandstof voor de binnenvaart  waarmee we morgen kunnen beginnen om de CO2 echt terug te brengen.

KBN wil zo snel mogelijk met de staatssecretaris in gesprek over de voorgestelde maatregelen en betreurt het dat die al wel met de Tweede Kamer zijn gedeeld.  

Gerelateerd items