KBN Nieuwsbrief 2024 - 13

04 april 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

4 april 2024 - Nr. 13

Nieuws & Updates

 1. Kanaal 330: Hardheidsclausule
 2. Registratie scheepsgegevens en het openbaar maken daarvan
 3. Save the date: Kennissessie KBN bij Maritime Industry
 4. Stremming Canal du Nord
 5. Connecting Europe Days - Discover the innovation of Vessels
 6. Interessante leestips
 7. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

KBN-spreekuur: Stel uw vragen!

Kanaal 330: Hardheidsclausule

Op maandag 15 april staat het volgende spreekuur gepland, dit keer over de hardheidsclausule. Tijdens dit spreekuur zal onze beleidsadviseur Leendert Korvink uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over de overgangsbepalingen met betrekking tot technische voorschriften en de bijbehorende hardheidsclausule. Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft op dit moment meer dan twintig schepen bezocht om leden te helpen bij het toetsen op de hardheidsclausule.

Deze praktijkervaring heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd die we graag met u delen. We begrijpen dat de technische voorschriften voor binnenschepen complex kunnen zijn en dat de bijbehorende aanpassingen soms lastig uitvoerbaar zijn en hoge kosten met zich meebrengen.

Heeft u vragen over de overgangsbepalingen, hardheidsclausule en technische voorschriften? Kom dan op 15 april naar ons digitaal spreekuur, Kanaal 330. Leendert beantwoordt graag al uw vragen. Heeft u op dit moment geen vragen, maar bent u wel geïnteresseerd in het onderwerp dat besproken wordt? Dan bent u welkom om het spreekuur bij te wonen, wel wordt dan van u gevraagd om camera en geluid uit te zetten.

Details over deelname
maandag 15 april
11.00 uur tot 12.00 uur
Klik hier voor deelname
Uw bijdrage
Heeft u andere onderwerpen die u graag wilt bespreken? Laat het ons weten via communicatie@binnenvaart.nl. We horen graag van u!

Naar boven

 

Zienswijze KBN

Registratie scheepsgegevens en het openbaar maken daarvan

Vorige week is in Staatscourant nr. 10846 een kennisgeving gepubliceerd door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) over de voorgenomen openbaarmaking scheepsgegevens van registratiehouders. Ook in de KBN-nieuwsbrief van vorige week heeft hierover een bericht gestaan. Het RDI beschikt over verschillende scheepsgegevens die gelieerd zijn aan haar publieke taken op het gebied van onder andere communicatieapparatuur op het water. Het gaat onder meer om de radioroepnaam, het eventuele ENI- of scheepsnummer, de scheepsnaam, het visserijnummer, de MMSI, het ATIS-nummer, de lengte en breedte van het schip, het brandmerkt en de functie (beroeps- of pleziervaart) van de gehele Nederlandse vloot op het binnenwater.

De openbaarmaking betekent concreet dat iedereen deze gegevens kan bekijken. De Wet open overheid (Woo) vormt hiervoor de basis. In deze wet is het recht van iedereen op toegang tot publieke informatie vastgelegd, zonder dat men een belang hoeft aan te tonen, behoudens de in deze wet gestelde beperkingen. In de kennisgeving krijgen belanghebbenden de kans om binnen twee weken na publicatie schriftelijk en gemotiveerd hun bedenkingen te laten horen. In dit geval zijn alle personen met een maritieme registratie bij het RDI belanghebbenden.

Zienswijze KBN
KBN heeft inmiddels een zienswijze ingediend bij de RDI. We zijn van mening dat deze kwestie betrekking heeft op privégegevens die, vanwege wettelijke voorschriften, aan de overheid verstrekt dienen te worden. Naar onze mening zou het publieke orgaan niet de vrijheid moeten hebben om deze gegevens opnieuw te publiceren. KBN waardeert de integriteit bij het hanteren van data en informatie van onze leden, vooral wanneer deze in handen zijn van de overheid.

We hebben de RDI dringend verzocht om hun voornemen te herzien en de gegevens die zij voor hun taken bezitten, op een correcte en discrete wijze te behandelen en te verwerken. Publicatie van gegevens zou uitsluitend mogen plaatsvinden met expliciete toestemming van de eigenaar van de data, en niet zoals nu wordt voorgesteld, waarbij gegevens openbaar worden gemaakt tenzij de eigenaar bezwaar maakt.

De RDI stelt dat diverse gegevens reeds via openbare bronnen al toegankelijk zijn, maar dat is wat ons betreft geen argument om publicatie van de gegevens in het openbaar te verantwoorden. Vooral omdat veel van de gegevens terug te voeren zijn op individuen of gezinnen die niet alleen met deze schepen varen, maar er ook op leven. Dit is het geval als het schip commercieel wordt gebruikt en ook als het stil ligt, geladen of niet. Ook dan wonen mensen op hun schip.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

 

Save the date: Kennissessie KBN bij Maritime Industry

Tijdens Maritime Industry in Gorinchem, die plaatsvindt van 28 tot 30 mei, organiseert Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) een kennissessie. In de ochtend van dinsdag 28 mei zullen sprekers van KBN en andere organisaties belangrijke onderwerpen bespreken die relevant zijn voor de binnenvaartsector.

Er zullen drie sprekers zijn: beleidsadviseurs Leendert Korvink en Maurits van der Linde en projectmanager Martin Quispel. Eerst zal Leendert Korvink, beleidsadviseur Techniek en Vergroening, het hebben over de stand van zaken omtrent de hardheidsclausule. Korvink is de afgelopen tijd regelmatig op schepen geweest om te helpen met het aanvragen van deze clausule.

Martin Quispel, senior expert projectmanager van IN-CITE (voorheen werkzaam bij EICB), komt spreken over vergroening. Eerder heeft Quispel op de Algemene Vergadering over dit onderwerp verteld, wat vragen opriep. Daarom is besloten om hem opnieuw uit te nodigen om dit belangrijke onderwerp nader toe te lichten.

Net als vele andere sectoren heeft ook de binnenvaart te maken van personeelstekorten. In de vorige nieuwsbrief hebben we een link gedeeld naar een rapport van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart over dit onderwerp. Personeelstekorten kunnen ook de veiligheid aan boord van schepen in gevaar brengen. Maurits van der Linde, beleidsadviseur Veiligheid en Gevaarlijke Stoffen, zal hierover meer vertellen.

Het reguliere programma van Maritime Industry zal in de middag van start gaan, daar hoeft u dus niks van te missen. KBN is ook dit jaar weer te vinden op de beurs, bij stand F143. Daar zult u ook IN-CITE vinden, waarmee KBN dit jaar samen optrekt als het Binnenvaarthuis.

Wilt u meer informatie over de beurs, kijk dan vooral even op de site van Maritime Industry.

 
 

Infrastructuur

Stremming Canal du Nord

Op het Canal du Nord is een stremming aangekondigd voor het gehele kanaal van 29 april 2024 - 06.30 uur tot 1 mei 2024 – 20.30 uur in beide richtingen.

Er vinden preventieve onderhoudswerkzaamheden plaats. De scheepvaart zal worden hervat om 06.30 uur op 2 mei 2024.

Meer informatie over alle vaaromstandigheden en de toestand van het netwerk treft u aan op de volgende website: www.sif-seine.fr

Naar boven

 

Europa

Connecting Europe Days - Discover the Innovation of Vessels 

Afgelopen dinsdag vond het evenement ‘Connecting Europe by Water - Discover the Innovation of Inland Waterway Vessels’ plaats, medegeorganiseerd door de European Barge Union (de Europese binnenvaartbrancheorganisatie). Belanghebbenden uit de sector, vertegenwoordigers van lidstaten en de Europese Commissie woonden het evenement bij, waarbij verschillende innovatieve schepen en projecten werden gepresenteerd.

Het evenement werd afgesloten door Magda KopczyƄska, Directeur-Generaal van DG MOVE bij de Europese Commissie, die een inzichtelijke afsluitende toespraak hield.

Eén van de belangrijkste hoogtepunten van het evenement was de lancering van de Agenda voor het Binnenvaarttransport & Havens vanaf 2024 waarin de aspiraties van de sector naar klimaatneutraliteit, het vergroten van veerkracht, het verbeteren van digitalisering en het aannemen van automatisering worden uiteengezet.
U vindt hier deze agenda.
Voor meer informatie kunt u hier het gehele persbericht van dit evenement lezen (EN)

Naar boven

 

Interessante Leestips

 

AGENDA

 • 11 april - CESNI Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart
 • 14 mei - CESNI/QP/QM Tijdelijke werkgroep voor kwaliteitsmanagement
 • 15 - 17 mei - IVR Congres 2024
 • 22 mei - CESNI/QP/Crew Tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften
 • 23 mei - CESNI/QP Werkgroep voor beroepskwalificaties
 • 28 mei - Kennissessie KBN bij Maritime Industry
 • 28 - 30 mei - Maritime Industry 2024
 • 15 juni - CBOB Algemene Vergadering
 • 18 - 19 juni - CESNI/PT Werkgroep voor technische voorschriften voor binnenschepen
 • 21 juni - Algemene Vergadering KBN

Naar boven

Gerelateerd items