Veelgestelde vragen (FAQ) over de beroepskwalificaties

11 mei 2023

In 2017 is richtlijn 2017/2397 EU bemanningskwalificaties door het Europees Parlement aangenomen. Dit betekende dat lidstaten met ingang van 18 januari 2022 deze nieuwe richtlijn in hun wetgeving hadden moeten implementeren.

In Nederland wordt hier nog aan gewerkt, inmiddels ligt het nieuwe wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Met ingang van 18 januari 2022 is er wel een noodregeling van kracht geworden, waarmee al kan worden gewerkt volgens deze nieuwe richtlijn (onderwijs, examens, afgifte van documenten etc.). Daarnaast is ook per 1 april 2023 het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) aangepast om te voldoen aan deze Europese richtlijn.

In 2022 hebben de voorlopers van Koninklijke Binnenvaart Nederland u van informatie voorzien omtrent deze wijzigingen en wat dit voor u betekent. Van onze leden hebben wij in de afgelopen periode de nodige opmerkingen ontvangen over deze nieuwe regels. Daarom hebben wij de veelgestelde vragen over dit onderwerp op een rijtje gezet.

De gesignaleerde knelpunten kunnen betrekking hebben op de regelgeving zelf, maar ook op de uitvoering daarvan in andere EU-landen. Soms kunnen we hier als KBN en zelfs als Nederland op korte termijn al iets aan veranderen door dit aan te kaarten op nationaal of internationaal niveau. Voor sommige knelpunten is meer tijd nodig en zullen we moeten wachten op de evaluatie van de richtlijn.  

Graag horen wij deze knelpunten van u, zodat we deze kunnen delen met het ministerie, onze partners in andere EU-landen of mee te nemen in de evaluatie van de regeling. 

Gerelateerd items