Goede vertegenwoordiging bij sector consultatie CESNI

20 december 2022

Op 14 december heeft de sectorconsultatie over de nieuwe EU bemanningsregeling plaatsgevonden. Met bijna 100 deelnemers van werkgevers- en werknemerszijde en aanvullend nog andere belanghebbenden, zoals overheden en andere brancheorganisaties, is gevraagd om de mening van de sector over een aantal onderwerpen.

Niet alleen door de beantwoording van vragen, maar ook door zowel schriftelijk als mondeling een mening te kunnen geven over bijvoorbeeld de minimum bemanning in bepaalde situaties, de periode van onafgebroken rust, verplichte rustdagen en in hoeverre innovaties een rol kunnen spelen in een nieuwe bemanningsregeling.

De input uit deze consultatie zal in een rapportage worden samengevat en deze zal dan worden gedeeld. De keuzes die zijn gemaakt bij de vragen en de overige opmerkingen zullen worden meegenomen in de verdere gesprekken die in 2023 zullen worden gevoerd om de nieuwe Europese bemanningsregeling vorm te geven. Via de nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden van de verdere vorderingen.

Dank aan de ruim 30 deelnemers van KBN, die vanaf kantoor, thuis of vanaf het schip aanwezig waren en zowel mondeling als schriftelijk input hebben geleverd.

Gerelateerd items