KBN Nieuwsbrief 2024 - 11

21 maart 2024

*|MC_PREVIEW_TEXT|*

21 maart 2024 - Nr. 11

Nieuws & Updates

 1. Julianakanaal gaat onverwachts dicht
 2. Nautisch technische berichten
  1. Gent Terneuzen informatietool
  2. Wachtplaats voor scheepvaart Zuid-Willemsvaart bij Someren-Eind
  3. Verbod op gebruik generatoren langs bepaalde ligplaatsen aan de Donau
  4. Vernieuwing remming- en geleidewerken Zandkreeksluis
 3. Binnenvaarthuis vestigt zich in 'thuishaven van de binnenvaart'
 4. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Email - info
Website - KBN
 

Aanzienlijke financiële schade voorspeld

Julianakanaal gaat onverwachts dicht

Het besluit om het Julianakanaal acht maanden lang te sluiten voor onderhoud en verbreding kwam als een verrassing voor Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en andere brancheorganisaties. Dat de beslissing is genomen voordat de lopende processen zijn afgerond, is een schop tegen het zere been. Er stond namelijk nog een gesprek met minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gepland over de problemen rondom het kanaal. Naast het gesprek zou er ook een economische impactanalyse worden gemaakt over de gevolgen van de droogzetting van het kanaal, die op dit moment ook nog niet is afgerond.

Dit plotse besluit heeft grote gevolgen voor het transport van Rotterdam en Amsterdam naar België, Duitsland en Frankrijk. De afsluiting van het Julianakanaal veroorzaakt aanzienlijke financiële schade voor zowel weg- als watertransport. Bovendien zijn er ook problemen met de omvaarroute via België vanwege gelijktijdige werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding. De recente stakingen op het Duitse spoor hebben al geleid tot meer weg- en watervervoer. Als het Julianakanaal zo lang dichtgaat, betekent dat er nog veel meer vervoer, namelijk van het water, over de weg moet. Dat zorgt voor enorme filedruk op de weg. 

Het alternatief om schepen te laten omvaren brengt extra kosten met zich mee vanwege brandstofverbruik en extra reistijd. KBN is diep teleurgesteld en boos over deze onverwachte beslissing en benadrukt de noodzaak van meer investeringen in infrastructuur, inclusief onderhoud van wegen, waterwegen en spoorlijnen, om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Als u meer wilt weten over het dossier Julianakanaal, kunt u digitaal het artikel uit ons magazine lezen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Nautisch technische berichten

Gent Terneuzen informatietool

Sinds 2017 wordt de Gent Terneuzen informatietool gebruikt. Dit vanwege de toenemende wachttijden en het wegvallen van de Middensluis. Het stelt binnenvaartschippers in staat zich aan te melden voor de Noordzeesluizen in Terneuzen, waarbij ze hun verwachte aankomsttijd opgeven.

Rijkswaterstaat, North Sea Port, Koninklijke Binnenvaart Nederland en de Vereniging van Belgische Reders der Binnen- en Rijnvaart vormen een werkgroep om het proces te verbeteren. Zo zijn er recentelijk al verbeteringen aangebracht. De verbeteringen omvatten onder meer de mogelijkheid tot terugkoppeling via sms of e-mail over de aanmelding en de status van de schutting, wat schippers beter inzicht geeft en hen helpt navigeren. Daarnaast krijg je een melding als de schutting vertraging heeft. Als er wachttijd is, ontvang je een voorlopige planning, die nog kan wijzigen afhankelijk van hoe de wachttijd verloopt. Door de terugkoppeling is het voor de schipper beter inzichtelijk wat de verwachte schutting wordt, zodat de schipper hierop kan varen.

De werkgroep monitort en ontwikkelt het systeem verder.

Met het inzichtelijk maken van de gegarandeerde schuttingen is het voor de schippers ook mogelijk te zien wat de aankomsttijden van andere gemelde collega’s zijn. Hiermee hopen we de strategische (foutieve) meldingen tegen te gaan.

Met de wijzigingen die doorgevoerd worden hopen we de schippers tijdig beter te betrekken en informeren over de verwachte schutting en wachttijden. Kijk voor meer informatie over de GTI-tool Binnenvaart op de website.

Wachtplaats voor scheepvaart Zuid-Willemsvaart bij Someren-Eind

In opdracht van Rijkswaterstaat legt aannemerscombinatie Hakkers-Beens een wachtplaats voor de scheepvaart aan. Dit gebeurt aan de oever van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Someren-Eind. Het werk verloopt voorspoedig, het streven is om de werkzaamheden in juni af te ronden.

De wachtplaats wordt 300 meter lang en kan worden gebruikt door zowel recreatievaart als beroepsvaart. De werkzaamheden centreren zich voornamelijk rond Sluis 12. Licht- en geluidsoverlast voor de omwonenden proberen we tot een minimum te beperken. Wegen en fietspaden zijn gewoon toegankelijk, zoals u wellicht heeft gemerkt. Voor de scheepvaart geldt een gedragsaanpassing. Dit is gecommuniceerd via een BAS-bericht.
©Rijkswaterstaat – Studio Retouched

Verbod op gebruik generatoren langs bepaalde ligplaatsen aan de Donau

Vorige week heeft het Oostenrijkse Bondsministerie van Vervoer, Innovatie en Technologie opnieuw een scheepvaartbericht uitgevaardigd om aandacht te vragen voor het verbod op het gebruik van generatoren aan boord op twee ligplaatsen in Linz en Wildungsmauer. Graag vragen wij u hier uw aandacht voor.
 

Vernieuwing remming- en geleidewerken Zandkreeksluis

Vanaf 11 maart jl. tot en met 26 april en van 2 september tot en met 13 september voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de constructies van de voorhaven en de Zandkreeksluis uit om de situatie flink te verbeteren.

In bijgaand artikel leest u daar alles over bij monde van de technisch adviseur van Rijkswaterstaat en de projectleider van aannemer De Klerk. Aan de Oosterschelde kant komen drijvende in plaats van vaste steigers. Al met al een hele verbetering. Lees het gehele artikel waarin nadere uitleg over het werk wordt gegeven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Samen Voortvarend

Binnenvaarthuis vestigt zich in 'thuishaven van de binnenvaart'

Sinds oktober 2023 is KBN verhuisd naar Zwijndrecht. Dit is niet gek want Zwijndrecht staat, met meer dan 800 geregistreerde binnenvaartondernemers, bekend als de grootste binnenvaartgemeente van Nederland. Sinds de verhuizing verblijft KBN samen met EICB, BVB en BTB (vanaf heden ‘IN-CITE’) in het ‘Binnenvaarthuis’.

Het Binnenvaarthuis dient als een centrum waar de belangen van leden worden vertegenwoordigd en open dialogen worden gevoerd die de hele sector ten goede komen. Het is waardevol om met een kennispartner zoals IN-CITE te overleggen om toekomstige kansen voor de sector optimaal te benutten.

Wilt u meer weten over het Binnenvaarthuis? Lees het artikel om een vollediger beeld te krijgen van wat ons kantoor allemaal te bieden heeft!
 
 

AGENDA

 • 25 maart - CESNI/PT/DT werkgroep technische overgangsbepalingen ES-TRIN
 • 28 maart - Bestuursvergadering KBN
 • 15-17 mei - IVR Congres 2024
 • 28-30 mei - Maritime Industry
 • 15 juni - CBOB Algemene Vergadering

Naar boven

Gerelateerd items