Oproep tot actie - gevolgen schorsing NBKB

23 november 2023

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) heeft maandag 20 november een brandbrief gestuurd naar minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de schorsing van het Nederlands Bureau keuringen Binnenvaart (NBKB), wat een steeds groter probleem wordt voor de schepen door uitstel van inspecties en certificeringen.

Sinds de schorsing door de Raad van Accreditatie op 26 oktober ondervinden zo’n 40 vaartuigen per week problemen, wat uiteindelijke tot 60% van de binnenvaartsloot kan raken. Beschikbare certificerende instellingen hebben aangegeven beperkte capaciteit te hebben om deze situatie op te vangen.

De voorgestelde oplossing vanuit het ministerie en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om keuringen door andere instanties uit te voeren blijkt echter onrealistisch juist vanwege capaciteitsbeperkingen bij deze instanties en het voortdurend toenemende aantal schepen zonder geldige certificaten.

De ILT verstrekt ook certificaten aan zeeschepen en vissersvaartuigen, maar wil zelf geen tijdelijke certificaten aan binnenvaartschepen verstrekken. Zij schuift de uitvoering af naar de resterende twee keuringsinstellingen, maar dat neemt haar wettelijke verantwoordelijke taak van het tijdig inspecteren en certificeren van binnenvaartschepen niet weg.

KBN roept daarom dringend op tot concrete acties van de ILT om deze uitdaging aan te pakken:

  1. Verlenging van Scheepscertificaten: ILT heeft de bevoegdheid om de geldigheid van scheepscertificaten ongezien met een jaar (volgens internationale regelgeving) of met zes maanden (volgens nationale wetgeving) te verlengen.
  2. Erkenning van NBKB Inspectieresultaten: Resultaten van inspecties uitgevoerd vóór 26 oktober hoeven niet opnieuw uitgevoerd te worden. ILT dient deze (deel)resultaten te erkennen om dubbele inspectiekosten voor de scheepseigenaren te vermijden en vertragingen in werfplanningen te voorkomen.

KBN benadrukt de gevolgen van het niet implementeren van deze actiepunten: scheepseigenaren behouden het recht om het ministerie aansprakelijk te stellen voor vertragingen in inspecties die leiden tot het niet tijdig verlengen van scheepscertificaten. Daarnaast zal KBN ondersteuning bieden aan individuele scheepseigenaren in juridische procedures als de schepen niet gebruikt mogen worden door vertraging bij certificering.

KBN en andere brancheverenigingen blijven nauw in contact om de belangen van een goed functionerende binnenvaartsector voorop te stellen.

Gerelateerd items