KBN en ILT na constructief overleg: "Inspecteurs, ga in gesprek"

21 februari 2024

Naar aanleiding van de brandbrief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van 8 februari heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) op 13 februari een constructief overleg gehad met de top van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het overleg richtte zich op het dreigende tekort aan inspectiecapaciteit binnen de binnenvaartsector.

In de brandbrief aan de minister uitte KBN zorgen over de gevolgen van de schorsing van het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) voor de sector, evenals het vertrek van een aanzienlijk aantal inspecteurs bij NBKB. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot achterstanden in de certificering van schepen, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de hele binnenvaartsector.

De schorsing van NBKB is inmiddels opgeheven, maar de achterstanden wegwerken zal nog een behoorlijke tijd gaan duren gelet op de beperkte capaciteit van de keuringsinstantie. De ILT heeft tijdelijke maatregelen genomen, zoals het automatisch verlengen van certificaten om acute problemen te voorkomen. Desondanks blijven de beperkte keuringscapaciteit en de noodzaak om certificaten tijdig te vernieuwen een grote zorg voor de sector.

Tijdens het gesprek bleek dat de ILT goed doordrongen is van hun verantwoordelijkheid en van de ernst van de situatie. De ILT volgt de ontwikkelingen nauwlettend en treft voorbereidingen voor verschillende mogelijke scenario’s om zo te voorkomen dat schippers de dupe worden van de ontstane situatie.

“Samen met ILT roepen wij inspecteurs op om gezamenlijk met keuringsinstanties zoals NBKB in gesprek te gaan, zodat we gezamenlijk de capaciteitsuitdagingen kunnen aanpakken en de sector kunnen ondersteunen”, zegt Maira van Helvoirt, directeur van KBN.

KBN en ILT benadrukken het belang van tijdige communicatie en samenwerking tussen scheepseigenaren, keuringsinstanties en ILT om de beschikbare capaciteit effectief te benutten. Er is afgesproken dat ILT gegevens zal delen met KBN om de ontwikkelingen gezamenlijk te kunnen monitoren en bij te sturen waar nodig.

Gerelateerd items