Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Verduurzaming binnenvaart

Milieu en verduurzaming is belangrijk voor de binnenvaart en wordt steeds belangrijker, waarschijnlijk nog belangrijker dan de meeste mensen al denken. Vervoer is een gegeven is en dat dat op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier moet gebeuren. Belangrijke vragen daarbij zijn: Hoe moet de binnenvaart in de toekomst opereren? Wat kan de binnenvaart betekenen voor het goederen- en passagiersvervoer? Hoe hebben we het gedaan, hoe doen we het, hoe moeten we het gaan doen? Kan het beter? Anders?

Green Deal

Op 11 juni 2019 is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens getekend. Het doel van deze Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. Met als grootste doel een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050.  Klik hier om meer te lezen over deze Green Deal Zeevaart.

Milieu

In de binnenvaart moeten we gebruik gaan maken van motoren die minder milieuschadelijke emissies uitstoten (Stage V). Het ziet er naar uit dat die binnenkort op de markt zullen komen. De regelgeving voor de certificering van deze motoren loopt nog achter en dat zal moeten veranderen. Ook de kosten van nieuwe motoren zijn nog onbekend. Duurder zal het in ieder geval wel worden. Gemariniseerde EURO VI motoren zijn een goede mogelijkheid voor kleinere vermogens. Naar Stage V omgebouwde NRE motoren tot 560 KW kunnen ook toegelaten worden. Nageschakelde technieken voor bestaande motoren moeten zonder belemmeringen op de markt kunnen komen. Prettige bijkomstigheid is dat deze motoren minder brandstof gebruiken en daarmee ook minder CO2 uitstoten.

Klimaat

Substantiële vermindering van CO2 uitstoot is mogelijk. Wij kunnen schoon varen en veel minder CO2 uitstoot genereren. Met betrekking tot de noodzakelijke CO2 vermindering zijn er een aantal mogelijkheden die benut kunnen worden, zoals gebruik van biobrandstoffen.

 

Mogelijkheden

Realiseerbaar?

Bijmenging van biobrandstof tot 40% voor de binnenvaart beschikbaar is en dat ook blijft reduceert de binnenvaart de CO2 uitstoot met diezelfde 40%;

Direct realiseerbaar

Logistiek optimaliseren;
schepen efficiënt benutten

Theoretisch direct realiseerbaar, praktische bezwaren in sector

Vaargedrag optimaliseren; ‘just in time’ ‘slow steaming’.

Direct realiseerbaar

Schepen en scheepsvormen aanpassen

Op termijn realiseerbaar

Gebruik van waterstof of mierenzuur

Op termijn realiseerbaar

Voortstuwing door waterstof of mierenzuur

Veelbelovend, maar de eerstkomende jaren nog niet reëel mogelijk.

 

Te realiseren doelen en benodigde acties

Klimaatemissies

 • Gebruik non-food biobrandstof uitrollen. Hoge urgentie voor uitrol op Europees niveau.
 • Gedragsbeïnvloeding om CO2 uitstoot te verminderen.
 • Logistieke oplossingen om de CO2 uitstoot te verminderen.
 • Technische oplossingen (bijvoorbeeld scheepsvorm) om CO2 uitstoot te verminderen
 • Infrastructuur om waterstof als brandstof te implementeren uitrollen.
 • Pilot voor gebruik waterstof in binnenvaart starten.

 

Milieu-emissies

 • Belemmeringen in regelgeving voor bestaande motoren om aan de Stage V norm te voldoen wegnemen (hoge urgentie!).
 • Belemmeringen in regelgeving voor nieuwe motoren (met name de certificering) om aan de Stage V norm te voldoen wegnemen (hoge urgentie!).
 • Financiering van investeringen in Stage V motoren tegen aantrekkelijke voorwaarden.
 • Incentives verlenen om versnelling in het voldoen aan de Stage V norm te bevorderen.
 • Financiering van investeringen in bestaande motoren die aan de Stage V norm voldoen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

 

Doelstellingen lange termijn

 • Milieu: in 2030 50%, in 2040 80% van de schepen voldoen aan Stage V niveau.
 • Klimaat: in 2030 tenminste 40% vermindering van de CO2 uitstoot realiseren.
 • In 2035 moet de uitstoot van milieuschadelijke emissies met 70% gereduceerd zijn.
 • In 2040 moet de uitstoot van voor het klimaat schadelijke emissies met 70% gereduceerd zijn.
 • In 2050 emissieloos vervoeren.

 


We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.