Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

CDNI - Scheepsafvalstoffenverdrag

Tijdens de exploitatie van binnenvaartschepen ontstaat onvermijdelijk afval, dat moet dan ook een bijzonder aandachtspunt zijn voor binnenvaartoperators. Het beheer en de verwijdering van het afval moeten aan strikte regels voldoen, die het gebruik van geëigende infrastructurele voorzieningen op nationaal niveau voorschrijven.

CDNI-verdrag

Op 1 november 2009 is het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden. Het CDNI is door zes landen aangenomen: Luxemburg, Zwitserland, Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Het Verdrag is van toepassing op de hele Rijn en op alle binnenvaarwegen in Duitsland, Nederland en België, op de internationale Moezel in Luxemburg en in Frankrijk. Het Verdrag is in het nationale recht van elke staat omgezet om van kracht te kunnen zijn op het hele netwerk dat door het Verdrag wordt bestreken.

  • Klik hier voor meer informatie over het CDNI-verdrag

Afvalsoorten

Het CDNI maakt een indeling van het afval in drie hoofdcategorieën:

Ontgassen

Het onderwerp ontgassen wordt veelvuldig in de media besproken. Het aangepaste Scheepsafvalstoffenbesluit (Deel B), oftewel de ratificatie van het CDNI verdrag in de Nederlandse wetgeving, zal naar verwachting medio 2020 in Nederland klaar zijn. De verwachting is dat dat eind 2020, de ratificatie in de overige CCR lidstaten zal hebben plaatsgevonden. Nederland zal vervolgens overgaan tot implementatie. Er is een Taskforce opgericht om de invoering van het nationale ontgassingsverbod soepel te laten verlopen. Het CBRB neemt deel aan deze Taskforce. Deze Taskforce houdt zich bezig met de infrastructuur, toezicht en handhaving van het ontgassen.

Documenten

Op de website van het CDNI zijn alle documenten terug te vinden die van belang zijn voor het beheer en de verwijdering van het afval, zoals het model voor olie-afgifteboekje.

Vertegenwoordiging

Vanuit het IWT Platform is het CBRB actief betrokken bij het CDNI verdrag. Er moet iets gedaan worden met ons afval, allereerst verminderen en ook de vervuiler laten betalen. Als een bedrijf veel investeert in milieumaatregelen en hetzelfde blijft betalen voor afval als het bedrijf dat daar niets aan doet, dan is er iets niet helemaal eerlijk. Dit wil het CBRB veranderen, er is de nodige oppositie tegen deze plannen. We komen er uiteindelijk wel waar we willen wezen, maar het gaat langzaam.

 

 


Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.