Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Milieu en klimaat


Milieu, klimaat en verduurzaming zijn belangrijk voor de binnenvaart en wordt steeds belangrijker, waarschijnlijk nog belangrijker dan de meeste mensen al denken. Vervoer is een gegeven is en dat dat op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier moet gebeuren.

De milieumaatregelen komen met een sneltreinvaart op de binnenvaart af: emissies, CO2, stikstofoxiden, ontgassen, ladingresten, huisvuil, luchtkwaliteit, te veel om op te noemen. Er gaat veel veranderen en dat zal effect hebben op de ladingstromen. Op het vervoer van kolen, minerale oliën, veevoer en kunstmest hebben milieumaatregelen grote invloed. Waar het toe leidt is onzeker, maar een toename van lading is niet te verwachten. 

Milieu en klimaat zijn twee heel verschillende begrippen. Als we over milieu praten dat hebben we het vooral over vervuiling van de lucht door emissies van motoren. CO2 uitstoot van motoren zijn voor het klimaat schadelijke emissies. Belangrijke vragen daarbij zijn:

  • Hoe moet de binnenvaart in de toekomst opereren?
  • Wat kan de binnenvaart betekenen voor het goederen- en passagiersvervoer?
  • Hoe hebben we het gedaan, hoe doen we het, hoe moeten we het gaan doen?
  • Kan het beter? Anders?

Er zijn en worden verschillende stappen gezet op dit dossier door het ondertekenen van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, maar ook de ontwikkelingen van Stage V motoren en andere biobrandstoffen blijven doorgaan.
Daarnaast hebben we ook te maken met het afval dat de binnenvaart produceert, daarvoor is in 2009 het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart van 9 september 1996 (CDNI) in werking getreden.


Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.