Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Modal-shift

Modal-shift is de term voor het vervangen van (een deel van) het vervoer van lading over de weg door andere modaliteiten, waaronder de binnenvaart. Modal-shift is niet alleen van betekenis om ook in de toekomst een kwalitatieve mobiliteit te kunnen waarborgen, ook voor het milieu en klimaatopgave is het anders omgaan met en inzetten van de beschikbare modaliteiten van groot belang.

Om modal-shift te kunnen realiseren dienen een aantal elementen op orde te zijn. Betrouwbare en toereikende infrastructuur, zowel op- en rond de vaarwegen als in de (zee)havens en een logistieke keten die voldoende ruimte geeft aan een modal-shift beweging kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de doelstelling om steeds meer lading naar het water te verplaatsen.

Het CBRB neemt deel aan verschillende nationale programma’s en overlegstructuren die te maken hebben met modal-shift beleid, infrastructuur en de inrichting van de logistieke keten. Het CBRB vind het belangrijk dat deze programma’s zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief bekeken worden. Optimaal resultaat kan bereikt worden door centrale coördinatie van programma’s, welke vervolgens op regionaal niveau worden uitgerold. Het is immers in ieders belang dat modal-shift de komende jaren uitgebreid en structureel onderdeel gaat worden van de (denk)wijze waarop goederenstromen worden verplaatst.


Maira van Helvoirt

Maira van Helvoirt
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen: