Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Ketenoptimalisatie

Een logistieke keten bestaat niet zelden uit een aaneenschakeling van vele partijen die elk een bepaalde rol hebben in het verplaatsen van de lading van de oorsprong tot bestemming. Keuzes en afspraken die gedurende het proces gemaakt worden, dragen niet altijd bij aan een efficiënte afwikkeling en organisatie van het vervoer van en naar het achterland.

Om deze beperking weg te nemen is voorlichting en kennisoverdracht aan betrokken partijen in (mondiale) logistieke ketens essentieel. Het maken van de juiste afspraken door de juiste partij op de juiste plek, voldoende rekening houdend met de karakteristieken die horen bij het vervoer van lading via de binnenvaart, zorgt ervoor dat de voordelen van deze modaliteit zo volledig mogelijk benut kunnen worden.

Eén van de zichtbare knelpunten voor de containerbinnenvaart betreft de al jaren aanhoudende vertragingen in de afhandeling bij de terminals in de zeehavens, de draaischijven tussen de steeds groter wordende zeeschepen en de modaliteiten die de lading van en naar het achterland verplaatsen. Om dit structurele probleem op te lossen wordt niet alleen gekeken naar de fysieke infrastructuur in de haven, maar ook naar het slimmer gebruik maken van de bestaande capaciteit door middel van IT en het anders inrichten van afspraken in het zeevrachtproces.

KBN is via LINc in al deze overlegstructuren intensief betrokken en in gesprek met de verschillende ketenpartijen om tot concrete resultaten te komen. Zo is na vele jaren van voorbereiding de ingebruikname van Nextlogic, de integrale planningstool voor de Rotterdamse haven, aanstaande en is in 2019 de guideline containerbinnenvaart uitgebracht. Eén van de lopende project is het onderzoek naar de haalbaarheid van een overflow-hub, een locatie in de haven die in tijden van grote drukte kan fungeren als tijdelijke buffer voor de ladingstromen.


Maira van Helvoirt

Maira van Helvoirt
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.