Digitalisering

Digitalisering zal de komende jaren een steeds prominentere positie in gaan nemen waar het gaat om informatie-uitwisseling tussen partijen in het logistieke proces, zowel publiek als privaat. Het gaat hierbij niet enkel om ladinginformatie, maar ook om reis- en scheepsdata die steeds slimmer met en door relevante partijen gedeeld kunnen gaan worden. Autorisatie, authenticatie en data-eigenaarschap zijn de bouwstenen waarop de komende jaren een Europees-brede Basis Datadeel Infrastructuur opgezet zal gaan worden.

CBRB/LINc is op nationaal vlak aangehaakt bij de Digitale Transport Strategie van de Nederlandse overheid. In een consultatiepanel, bestaande uit vertegenwoordiging van de logistieke sector en publieke partijen, heeft de sector de komende periode inzicht in de stappen die gaan leiden tot een BDI. Eén van de accelerators achter deze ontwikkeling is de Europese eFTI verordening. Deze verordening stelt publieke partijen vanaf 2025 verplicht om digitaal beschikbare informatie van private partijen te accepteren. Een belangrijke stap om te komen tot documentloze logistiek.