Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB


Het dossier logistiek is een zeer breed dossier, want logistiek is meer dan alleen het transport van goederen met een binnenvaartschip van de ene naar de andere plek. Logistiek is een verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van een stroom aan goederen vanaf de eerste tot de laatste fase. De gehele keten van logistiek.

Ook digitalisering zal de komende jaren een steeds prominentere positie in gaan nemen waar het gaat om informatie-uitwisseling tussen partijen in het logistieke proces.

Het CBRB neemt deel aan verschillende nationale programma’s en overlegstructuren die te maken hebben met modal-shift beleid, congestie, infrastructuur en de inrichting van de logistieke keten. 

 


Maira van Helvoirt

Maira van Helvoirt
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen:

Frank Reijerse
Secretaris

Contact:


Dossiers:

Ledengroepen: