Economie


Voor alle sectoren en ondernemers, dus ook voor de binnenvaart, is het van groot belang over adequate marktinformatie te kunnen beschikken. Deze marktinformatie bestaat naast de kerngegevens van de sector ook uit meer gedetailleerde onderzoeken en rapporten over de verschillende marktsegmenten en de ontwikkelingen bij de verschillende afnemers (industrieën, handel) van de diensten van de binnenvaart. De capaciteitsontwikkeling van de vloot, de beladingsgraad (sterk beïnvloedt door de waterstanden) en de ontwikkeling van kosten en opbrengsten nemen een belangrijke plaats in. 

KBN is in contact en werkt samen met verschillende partijen die deze marktinformatie verzamelen, zoals met de CCR, CBS, onderzoeksbureaus en banken. In dit dossier is deze marktinformatie terug te vinden met verschillende verwijzingen naar informatieve websites over marktinformatie en maatschappelijke trends als vergroening/verduurzaming.

 

 KBN houdt zich niet bezig en mag zich niet bezig houden met marktbeïnvloeding, zoals prijsafspraken, e.d. Voor meer informatie daarover kunt u de KBN Compliance Regeling Mededinging lezen.