Marktobservatie van de Europese Binnenvaart

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) brengt in samenwerking met de Europese Commissie elk jaar een jaarrapport en twee halfjaarlijkse bulletins uit over de Europese binnenvaartmarkt. Vanaf 2020 verschijnt er ook elk jaar een thematisch rapport. Dit betekent dat zij elk kwartaal een Marktobservatie van de Europese Binnenvaart publiceren. 

Op de website www.inland-navigation-market.org zijn deze marktobservaties vier talen (Nederlands, Engels, Frans en Duits) terug te vinden.

Het CBRB is één van de organisaties die door de CCR wordt gevraagd om deze marktobservaties voor publicatie te redigeren en aan te vullen.