Samenhangend overheidsbeleid noodzakelijk om toekomst binnenvaartsector te verzekeren

14 maart 2023

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden onder leiding van minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Tijdens dit overleg hebben voorzitter (Paul Goris) en directeur (Rob Leussink) van KBN gesproken met de minister en een delegatie van het ministerie en Rijkswaterstaat over de infrastructurele problemen, waar de binnenvaart mee te maken heeft. Het achterblijven van het noodzakelijke infrastructurele onderhoud zal de nodige vertragingen opleveren en vormt een risico voor de gewenste modal shift. KBN uit haar dringende behoefte aan een consistent overheidsbeleid.

Het Coalitieakkoord van de regering streeft naar modal shift van weg naar water en spoor om duurzaam en veilig transport te bevorderen en de Nederlandse logistieke concurrentiepositie te versterken. De brief van de minister aan de Tweede Kamer van 15 november 2022 en de toezegging in het commissiedebat Maritiem op 5 juli 2022 bevestigen dit beleid. Echter, de staat van onderhoud van het (hoofd)vaarwegennet en aanverwante kunstwerken belemmeren in veel gevallen de leverbetrouwbaarheid en duurzaamheid van het goederenvervoer over water en vormt daarmee een belemmering voor de modal shift. KBN heeft aangegeven dat er dringend behoefte is aan een samenhangend overheidsbeleid waarbij prioriteit wordt geven aan het onderhoud van de infrastructuur, de verduurzaming van de sector om de modal shift van weg naar water te bevorderen en de robuustheid van vervoer over water op de lange termijn te waarborgen.

Tijdens het overleg met de minister heeft KBN een selectie van infrastructuurprojecten voorgesteld die met spoed moeten worden aangepakt. De minister heeft aangegeven bekend te zijn met de problematiek en te werken aan oplossingen. De voorgestelde projecten omvatten onder andere het oplossen van problemen bij Sluis Weurt en Grave, de vervanging van camera's op verschillende bruggen en sluizen, het herstel van beschadigde glijbolders bij diverse sluizen en het verwijderen van stenen bij sluis Lith. 

Eind maart staat er een vervolgafspraak gepland met het ministerie om te bespreken welke vervolgstappen genomen kunnen worden om de projecten op deze shortlist aan te pakken

Gerelateerd items