Achterstallig onderhoud sluis Weurt niet langer acceptabel

11 juli 2022

Het achterstallig onderhoud aan de sluis bij Weurt lijkt alsmaar langer te duren. De schade van afgelopen mei is nog steeds niet verholpen. Deze lange stremming had tot begin juli moeten duren, maar die tijd is inmiddels verstreken. Koninklijke Binnenvaart Nederland vraagt zich af hoe lang dit nog moet duren bij sluis Weurt. De problemen worden de afgelopen jaren alleen maar groter en er lijkt geen oplossing in zicht. Het is niet langer acceptabel.

“De situatie bij sluis Weurt valt niet meer goed te praten richting de scheepvaart en de logistieke bedrijven in Limburg”, vertelt Rob Leussink (directeur Koninklijke Binnenvaart Nederland). “Het begint bijna een klucht te worden.”

De scheepvaart bij Weurt is de dupe van tientallen stremmingen per jaar, waarvan er in de laatste 2 jaar 3 keer  een langdurige stremming is geweest om dezelfde schade te repareren. Het is zelf zo erg, dat er al schade ontstaat tijdens een poging tot reparatie aan de sluis. Er is een structureel probleem met de smering van de bewegende delen van de sluis waardoor er schade optreedt. Men blijft de sluis maar oplappen, maar er is geen geld om de oorzaak goed aan te pakken.

De grote renovatie van de sluis staat pas in 2028 gepland, dat gaat deze sluis echt niet vol. Wij maken ons grote zorgen. We hebben de problematiek bij de minister van Infrastructuur en Waterstraat onder de aandacht gebracht en dringen er bij het Rijk op aan dat de renovatie naar voren wordt gehaald en zo spoedig wordt uitgevoerd, anders blijft het dweilen met de kraan open. Wij vragen de minister niet langer de gevolgen van de problemen bij sluis Weurt oplossen, maar de oorzaak aan te pakken. Dat kan volgens ons alleen door de renovatie van de sluis niet langer uit te stellen”, aldus Rob Leussink.

Bij sluis Weurt passeren jaarlijks 25.000 schepen die ca. 25 miljoen ton lading vervoeren, inclusief 144.000 containers. Weurt is een belangrijk knooppunt richting het zuidelijk deel van de Maas en Limburg en is onderdeel van de internationale route naar België (Wallonië). Als de doorvaart wordt belemmerd, dan moeten schepen fors omvaren en is de Maasroute niet altijd meer toegankelijk voor het maatgevende schip, klasse Vb. De bereikbaarheid van de Maasbestemmingen en robuustheid van het systeem staat ernstig onder druk door het vele oponthoud.

KBN vertrouwd erop dat de minister het belang van vervoer over water richting Zuid-Nederland onderkent en zo spoedig mogelijk budget vrijmaakt, zodat een adequaat vaarwegennetwerk gewaarborgd blijft.

Gerelateerd items