OVER KBN

Wij zijn Koninklijke Binnenvaart Nederland!

Dé branchevereniging voor de binnenvaart in Nederland met forse Europese impact

Koninklijke Binnenvaart Nederland is hét orgaan dat voor alle overheden en andere organisaties de vanzelfsprekende spreekbuis is namens de branche en voor haar leden. Koninklijke Binnenvaart Nederland zet zich in voor haar leden in de verschillende ledengroepen en voor de binnenvaartsector in het algemeen.

Ons doel: het versterken van de positie van al onze aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart als geheel.

Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn aangesloten. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelsectoren. Ook kent Koninklijke Binnenvaart Nederland een omvangrijk netwerk van geassocieerde organisaties die betrokken is bij binnenvaart.

Koninklijke Binnenvaart Nederland is actief op de dossiers duurzaamheid/vergroening, Modal Shift, digitalisering en veiligheid. Ook is er veel aandacht voor infrastructuur en de nautisch/technische dossiers,  tevens is ook veel focus op de werkgeversbelangen en de arbeidsmarkt.

Koninklijke Binnenvaart Nederland behartigt de belangen van de leden in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen.


 

Samen werken aan de toekomst van de binnenvaart

Koninklijke Binnenvaart Nederland werkt niet alleen voor, maar ook samen met leden, stakeholders en overheden aan een toekomstbestendige binnenvaart.

Als dé branchevereniging van en voor de binnenvaart met onze brede achterban gebeurt dit werk op een voortvarende wijze. 

SAMEN VOORTVAREND!

Groot netwerk

Koninklijke Binnenvaart Nederland heeft een breed netwerk om de belangen van de leden en de binnenvaart te behartigen. Ons krachtige netwerk omvat niet alleen een divers scala aan leden en geassocieerden die nauw verbonden zijn met onze vereniging, maar strekt zich ook uit tot europese organisaties. 
 

Europa

Koninklijke Binnenvaart Nederland is vertegenwoordigd in de Europese binnenvaartkoepelorganisaties European Skippers Organization (ESO) en European Barge Union (EBU). Samen zijn ze actief in het IWT Platform waar een actieve deelname aan Europese werkgroepen plaatsvindt. Verschillende beleidsadviseurs van KBN zijn actief in deze organisaties om het belangen van de binnen in Europa te behartigen. Zij nemen ook deel namens deze organisaties aan Europese vergaderingen bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg of bij de Verenigde Naties in Genève.
 

 

Onze standpunten

Jaarverslagen

In de afgelopen jaren heeft KBN zich maximaal ingezet voor onderwerpen die van belang waren en zijn voor onze leden en de binnenvaartsector. Meer weten over onze activiteiten, lees dan hier ons laatste jaarverslag.

Samen Voortvarend!