Loontabel

Vakbond Nautilus en werkgeversorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland hebben afgesproken de voorbeeldloontabel voor de binnenvaart per half jaar te indexeren. 

Indexatie
Het Centraal Planbureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2024 bekendgemaakt. De afgeleide CPI is in de periode van oktober 2023 tot april 2024 gestegen met 0,870%.
Voor de loontabel is de afspraak gemaakt dat na een negatieve CPI pas weer wordt verhoogd als dit percentage is ingelopen. In juli 2023 was de CPI negatief: 2,99%. De daarop volgende perioden van januari 2024 en april 2024 zijn beide positief (resp. 1,039% en 0,87%). Dit betekent dat daarmee is het negatieve cijfer van juli 2023 nog niet ingelopen. Voor de loontabel betekent dit, dat er geen verhoging plaats vindt.

Stijging wettelijk minimumloon
Met ingang van 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd. Het minimum uurloon voor een medewerker van 21 jaar of ouder stijgt hiermee naar een bedrag van € 13,68 (was € 13,27).
Deze verhoging heeft gevolgen voor de beloning van lichtmatroos, matroos, volmatroos en de stuurman voor motorvrachtschepen: zij komen hiermee allemaal op hetzelfde uit. 

Voor de berekening van een vast maandloon op basis van het wettelijk minimumloon wordt een berekeningsmethode gehanteerd op basis van het aantal gewerkte dagen per jaar. Dit aantal kan per jaar variëren, waardoor ook het maandloon per jaar kan afwijken. In de loontabel wordt gebruik gemaakt van deze methode voor de wettelijk minimumloonbedragen. Voor meer informatie over de berekeningsmethode: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2024.

Voor de andere bedragen blijft de gebruikelijke rekenmethode gehandhaafd.

Meer info

Wilt u meer weten over arbeidsvoorwaarden, bemanningregeling, werkgeversinformatie?

Kijk dan in ons dossier Werkgeverschap!