Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

Dit is de voormalige website van het CBRB

Wie zijn wij?

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn aangesloten. Het CBRB vertegenwoordigt het grootste deel van alle rederijen en vervoersorganisatoren in alle deelsectoren van de binnenvaart. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken is bij binnenvaart. De grote diversiteit in de achterban creëert een breed draagvlak.

Het CBRB behartigt de belangen van de leden in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. Het CBRB is zeer actief voor de leden op verschillende dossiers: technische voorschriften, sociale zaken, veiligheid en gevaarlijke stoffen, juridische zaken, logistiek, infrastructuur, milieu en klimaat en meer. Daarnaast is de versterking van de positie van de binnenvaart op nationaal en internationaal gebied een belangrijk doel. 


De organisatie

  • Het CBRB kent een verenigingsstructuur, waar de leden het voor het zeggen hebben.
  • Het bestuur heeft de taak om de onderlinge afstemming en de interne structuur van de diverse ledengroepen, deelmarkten en taakcommissies te bewaken.
  • Het bureau zorgen voor het dagelijkse functioneren van de organisatie.


Zonder leden geen vereniging
Bij het CBRB hebben de leden het voor het zeggen. Zij zijn georganiseerd in ledengroepen, ingedeeld naar activiteit en deelmarkt. De samenstelling van de ledengroepen is zeer divers: vervoerders, vervoersorganisatoren, groot of klein. De organisatie van de ledengroepen is zodanig dat alle groepen over alle voor hen belangrijke zaken kunnen praten, nadenken, informeren en (mee)beslissen.

Over zaken die vervoerders aangaan beslissen vervoerders. Over zaken die vervoersorganisatoren aangaan beslissen de vervoersorganisatoren. Vaak zijn aangelegenheden in het belang van beide groepen leden. In die gevallen worden de zaken op elkaar afgestemd via het bestuur van het CBRB. Deze vorm van werken zorgt ervoor dat wanneer mogelijk ledengroepen "hun eigen bonen doppen" en indien dat wenselijk of noodzakelijk is, wordt een CBRB-breed afgestemde mening gegeven.

Naast het lidmaatschap voor vervoerders en vervoerorganisatoren biedt het CBRB de mogelijkheid om als geassocieerd lid tot de vereniging toe te treden. Dit lidmaatschap staat open voor bedrijven die binding hebben met de Nederlandse binnenvaart, zoals financiële instellingen, toeleverende en dienstverlenende bedrijven en verladers. Dit lidmaatschap-zonder-stemrecht heeft tot doel het binnenvaartnetwerk te verbreden en te versterken en daarmee de kennis binnen de sector beter beschikbaar te maken voor alle betrokken partijen.
 
De Algemene Ledenvergadering, waarin alle aangesloten leden (m.u.v. geassocieerde leden) stemrecht hebben, kiest het Algemeen Bestuur. Dit bestuur is zodanig samengesteld dat het alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat het bestuur vertegenwoordigers kent uit alle deelmarkten en ledengroepen.

Daarnaast zijn er ledengroepen met een eigen voorzitter en in de meeste gevallen een eigen bestuur. Zowel in het geval van het Algemeen Bestuur als van de ledengroepen, vinden eens in de twee jaar verkiezingen plaats. Veel inhoudelijk werk vindt plaats in commissies en werkgroepen, die op hun beurt een zodanige samenstelling kennen dat ook daarin de relevante ledengroepen zijn vertegenwoordigd.

Koninklijke Binnenvaart Nederland is een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland.

De komende tijd wordt er gewerkt aan de verdere vormgeving van KBN.

Het contact en communicatie blijft voorlopig, zoals u gewend bent van BLN en/of CBRB. Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. 

Op deze website vindt u alle inhoudelijke informatie over de dossiers. Klik hier voor het verhaal van KBN. 

SAMEN VOORTVAREND

Dossier Coronavirus: informatie voor binnenvaartondernemingen

Meldpunt Biobrandstoffen

Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit leden die zijn afgevaardigd uit de diverse ledengroepen van KBN.

 

 

Het Bureau

De medewerkers van KBN geven dagelijks invulling aan de doelstellingen van de vereniging.

 

Netwerk

KBN is aangesloten en maakt deel uit van een groot netwerk van nationale en internationale organisaties.

Dossiers

KBN heeft een breed werkterrein en is actief op talloze (nationale en internationale) dossiers.