Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Wie zijn wij?

Het Koninklijke Binnenvaart Nederland is de toonaangevende branchevereniging voor alle sectoren in de binnenvaart. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn aangesloten. KBN vertegenwoordigt varende ondernemers, rederijen en vervoersorganisatoren in alle deelsectoren van de binnenvaart. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. De grote diversiteit in de achterban creëert een breed draagvlak.

KBN behartigt de belangen van de leden in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. KBN is zeer actief voor de leden op verschillende dossiers: technische voorschriften, sociale zaken, veiligheid en gevaarlijke stoffen, juridische zaken, logistiek, infrastructuur, milieu en klimaat en meer. Daarnaast is de versterking van de positie van de binnenvaart op nationaal en internationaal gebied een belangrijk doel. 


De organisatie

  • Het KBN kent een verenigingsstructuur, waar de leden het voor het zeggen hebben.
  • Het bestuur heeft de taak om de onderlinge afstemming en de interne structuur van de diverse ledengroepen, deelmarkten en taakcommissies te bewaken.
  • De kantoororganisatie zorgen voor het dagelijkse functioneren van de organisatie.


Zonder leden geen vereniging
Bij KBN hebben de leden het voor het zeggen. Zij zijn georganiseerd in ledengroepen, ingedeeld naar activiteit en deelmarkt. De samenstelling van de ledengroepen is zeer divers: vervoerders, vervoersorganisatoren, groot of klein. De organisatie van de ledengroepen is zodanig dat alle groepen over alle voor hen belangrijke zaken kunnen praten, nadenken, informeren en (mee)beslissen.

Over zaken die vervoerders aangaan beslissen vervoerders. Over zaken die vervoersorganisatoren aangaan beslissen de vervoersorganisatoren. Vaak zijn aangelegenheden in het belang van beide groepen leden. In die gevallen worden de zaken op elkaar afgestemd via het bestuur van het KBN Deze vorm van werken zorgt ervoor dat wanneer mogelijk ledengroepen "hun eigen bonen doppen" en indien dat wenselijk of noodzakelijk is, wordt een KBN-breed afgestemde mening gegeven.

De Algemene Ledenvergadering, waarin alle aangesloten leden stemrecht hebben, kiest het Algemeen Bestuur. Dit bestuur is zodanig samengesteld dat het alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat het bestuur vertegenwoordigers kent uit alle deelmarkten en ledengroepen.

Daarnaast zijn er ledengroepen met een eigen voorzitter en in de meeste gevallen een eigen bestuur. Zowel in het geval van het Algemeen Bestuur als van de ledengroepen, vinden eens in de twee jaar verkiezingen plaats. Veel inhoudelijk werk vindt plaats in commissies en werkgroepen, die op hun beurt een zodanige samenstelling kennen dat ook daarin de relevante ledengroepen zijn vertegenwoordigd.

Luister nu de eerste podcast van KBN over het onderwerp veiligheid: Man Overboord.

Koninklijke Binnenvaart Nederland is een feit. BLN en CBRB zijn gefuseerd tot dé binnenvaartbranchevereniging van Nederland. Op de speciaal ingerichte website van de fusie, leest u het verhaal van KBN. 

Nieuwe website in de maak
Op de achtergrond werken wij aan een nieuwe website voor KBN. Planning voor livegang staat op Q1 2024. Op sommige pagina's kan daarom mogelijk verouderde informatie staan.

Bij vragen verzoeken wij u voor nu contact op te nemen met de locatie of personen waarmee u bekend bent. 

SAMEN VOORTVAREND

Meldpunt Biobrandstoffen

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.