Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Algemene verenigingszaken

KBN is een vereniging en daarbij horen ook Algemene Verenigingszaken. Naast de specifieke en informatieve dossiers zijn er ook onderwerpen die specifiek gericht zijn op onze vereniging, zoals statuten, compliance regeling, jaarverslagen, privacy statement en meer. Voor meer informatie of vragen over onze vereniging, kunt u contact opnemen met ons.

Gouden jubileum – 50 jaar

In 1979 bestond het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 50 jaar, te gelegenheid van dit gouden jubileum is er een boek uitgegeven “Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, 1929 -1979”.  De inleiding van dit boek, geschreven door M. van den Bos toenmalig voorzitter, geeft een mooi beeld van de 50 jaar die voorafgaand was aan het gouden jubileum:

50 jaren CBRB hebben gevestigd dat een kring van vertegenwoordigers uit de Rijn- en Binnenvaart, die in 1926 bijeenkwamen om de oprichting van een Centraal Bureau voor te bereiden, een juiste visie heeft gehad. Men stelde toen namelijk:
“dat er een Centraal Bureau voor Scheepvaartzaken zou komen dat met eerbiediging van de absolute zelfstandigheid der bestaande organisaties, optreedt als het door de organisaties erkende en gezamenlijk onderhouden centrale bemiddelingsinstituut en dat het Centraal Bureau als informatiebron voor alle aangeslotenen zou moeten dienen enerzijds en anderzijds als een intermedium tussen bedrijfsleven en buitenwereld, regering en andere officiële lichamen, pers en publiek”

Geboren als hete ware uit de nood er tijden ging het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart als organisatie van de rederijen in de Rijn- en Binnenvaart op 1 oktober 1929 van start. In het Bureau zijn dan vertegenwoordigd de groepen: Rijnvaart, Rijnbeurtvaart, Tankvaart, Binnenlandse beurtvaart, Sleepvaart en Passagiersvaart. Naast individuele ondernemingen kende het bureau ook enkele verenigingen, zoals Vereeniging van Belanghebbenden bij de Rijnvaart, de Vereeniging van Reeders in de Binnenscheepvaart en de Vereeniging van Sleepbooteigenaren voor Rotterdam.

Bij de verdeeldheid die de bedrijfstak Rijn- en Binnenvaart bij het in leven roepen van het Centraal Bureau ook toen al kenmerkte, waren het de rederijen die zicht organisatorisch aaneensloten in de Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

In de afgelopen 50 jaar heeft het Centraal Bureau concrete inhoud gegeven aan de mogelijkheden die een vereniging statutair werden geboden, dat wil zeggen alle activiteiten in het belang van de leden met uitzondering van direct commerciële.

Zo heeft het Bureau de belangen van de leden steeds voorgestaan en het behartigt deze nog steeds met grote vitaliteit op economische, juridische, sociale, nautisch-technische en algemeen organisatorisch vlak, waarbij de internationale en de nationale organisaties directe gesprekspartners voor de werkzaamheden van het bureau zijn. Vooral echter ook de belangenbehartiging van de leden bij de plaatselijke, lokale, regionale, landelijke en internationale overheden en andere officiële instanties vormden en vormen een belangrijke deel van de taak van het Bureau.
 

Deze inleiding zou nu, 40 jaar later, niet misstaan als voorwoord voor een boek over het 90-jarige bestaan, het granieten jubileum, van het CBRB. Natuurlijk hebben er veranderingen, aanpassingen en ontwikkelingen plaatst gevonden de afgelopen 40 jaar, maar de taken en het doel van het CBRB zijn onverminderd hetzelfde gebleven.

Bron: Vereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 1929-1979

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.