Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

Algemene verenigingszaken

KBN is een vereniging en daarbij horen ook Algemene Verenigingszaken. Naast de specifieke en informatieve dossiers zijn er ook onderwerpen die specifiek gericht zijn op onze vereniging, zoals statuten, compliance regeling, jaarverslagen, privacy statement en meer. Voor meer informatie of vragen over onze vereniging, kunt u contact opnemen met ons.

De weerslag van de wereldcrisis van de jaren 30 op de rijn- en binnenvaart

Op- en neergaande conjunctuur, saneringsmaatregelen, ingrijpen van overheidswege in de bedrijfsvoering, vrije ankerplaatsen, Rijnvaart-Politiereglement, evenredige vrachtverdeling, coördinatie en duizend-en-één andere onderwerpen houdt het CBRB bezig in de eerste 10 jaar van haar bestaan, maar door dit alles loopt een rode draad: de grote internationale beurscrisis van de jaren 30!

Nog geen maand na de oprichting van het CBRB is er als donderslag bij heldere hemel aan de overkant van de oceaan een beurscrisis. Deze crisis wordt een wereldcrisis en klopt ook aan de deur van de Rijn- en binnenvaart in Nederland. De crisis heeft de scheepvaart in zijn greep.

Eind 1930 is er een sterke verkeersdaling van vele miljoen tonnen bij Lobith en Rotterdam. In 1931 zet de daling nog verder in en in 1932 lijkt het dieptepunt van de depressie te zijn bereikt voor de Rijn- en binnenvaart

In 1933 is er lichte verbetering voor de Rijn- en binnenvaart merkbaar. Het verkeer in Rotterdam stijgt van 13 miljoen ton naar 15 miljoen ton. In Lobith wordt een vooruitgang van 1 miljoen ton geregistreerd. In 1934 zet deze verbetering door, al moeten we niet uit het oog verliezen dat dit jaar als een slecht waterjaar beschouwd moet worden. In Keulen wordt een gemiddelde waterstand van 1.50 meter gemeten. Naast de crisis ervaart de binnenvaart ook veel concurrentie van de spoorwegen en het wegverkeer. Deze zaken (waterstand, concurrentie) zijn onderwerpen die tot op de dag van vandaag nog steeds spelen.

In de bewogen jaren die volgen blijft de crisis een grote rol spelen, maar ook het nieuwe regime aan onze oostgrens begint meer en meer de aandacht van de wereld op te eisen. Duitsland zegt eenzijdig verdragen op en erkent de Akte van Mannheim uit 1886 niet meer. De politieke spanningen en dreigende oorlogsgevaar in Europa laten niet na de economische toestand ongunstig te beïnvloeden.

Van vrede naar oorlog in 1939 valt te lezen in het jaarverslag van het Centraal Bureau van de Rijn- en Binnenvaart. Bij de datum van 1 september 1939 wordt een splitsing gemaakt: vóór die datum wordt gesproken van een geleidelijk herstel uit de crisisjaren na 1929, van een verdere opleving in de bedrijven, een toenemend handelsverkeer en de afname van werkloosheid, na deze datum vindt er een radicale wijziging van het gehele economische beeld plaats. Dat de Rotterdamse haven de gevolgen van de oorlog het eerst ondervindt, ligt voor de hand: van meer dan 42 miljoen ton in 1938 naar 33 miljoen ton in 1939.

De jaren die volgen zijn de donkere oorlogsjaren!

Bron: De zilveren mijlpaal, grepen uit een kwart eeuw geschiedenis van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, K.F.H. Wolters in opdracht van het CBRB

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.