Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Netwerk

Naast een groot netwerk van leden en geassocieerde leden die aangesloten zijn bij het CBRB, heeft het CBRB een breed nationaal en international netwerk van overheden, ondernemersverenigingen en brancheorganisaties. Daarnaast is het CBRB lid van verschillende organisaties en maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden om de belangen van de leden en de algemene binnenvaart nog beter te kunnen behartigen.

 

Europees

 

 Overheid

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Rijkswaterstaat (RWS)
 • Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT)

 

Samenwerkingsverbanden

 • Centraal Overleg Vaarwegen (COV)
 • LINc
 • Logistieke Alliantie
 • Mobiliteitsalliantie
 • Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG)
 • Platform Zero Incidents (PZI)

 

Ondernemersbelangen

 • VNO-NCW
 • evofenedex
 • ORAM
 • Deltalinqs

 

 Brancheorganisaties

 • Landelijke VerenPlatform (LVP)
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN)
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
 • Vereniging van Waterbouwers
 • Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ)
 • Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (V.E.E.O.N)
 • Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering (IVR)
 • Vereniging van Nederlandse Inland Terminal Operators (VITO)

 

Dossier specifieke organisaties

 • Stichting CAO Binnenscheepvaart
 • Pensioenfonds voor de Rijn- en binnenvaart
 • Nautilus International
 • Steunpunt RIE
 • Stichting Vervoeradres (SVA)
 • Forschungsinstitut DST
 • Rotterdamse Werkgroep Binnenvaartbelangen
 • Havens: Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, binnenhavens, etc.
 • Banken: ABN-AMRO, Rabobank, ING, SNS (Volksbank), Triodos
 • Onderzoeksbureaus, zoals Panteia en Movares
 • Erasmus UPT
 • Onderwijsinstellingen, zoals Inholland Academy

 

 Innovatie en Voorlichting

 

Overige organisaties

 • Nederlandsch Binnenvaart Bureau (NBB)
 • Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB)