Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Lid worden

Samen meer bereiken

Een verenigde groep ondernemers bereikt meer dan een enkele ondernemer. Daarom is een grote groep ondernemers, bedrijven, rederijen en organisaties aangesloten bij het CBRB. Het CBRB komt op voor uw belangen, wij zijn een vereniging die de onderneming en ondernemer ondersteunt. U hoeft daardoor niet voortdurend alle ontwikkelingen in de gaten te houden, maar kunt zich richten op het belangrijkste: het ondernemen.

Belangen behartigen

Het CBRB behartigt uw belangen op veel gebieden, zoals technische voorschriften, sociale zaken, veiligheid en gevaarlijke stoffen, juridische zaken, logistiek, milieu en klimaat, economie en vele andere dossiers. U kunt er ook zeker van zijn dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen, initiatieven ontplooien en opkomen voor uw belangen waar dat nodig is. Wij zijn zeer actief bezig met de collectieve lobby. Zowel op internationaal, nationaal als regionaal gebied. 

Het CBRB heeft een groot netwerk en zijn in nationale en internationale organisaties vertegenwoordigd. De inbreng van het CBRB in de Europese Binnenvaart Unie (EBU) en IWT Platform is onmisbaar voor alles wat zich in en rond Brussel en Straatsburg afspeelt, want de binnenvaart houdt niet op bij de grenzen van Nederland. Ook de belangen van de binnenvaart moeten worden behartigd in Europa.

Door de brede basis van het CBRB met haar ledengroepen, kan gezorgd worden voor een professioneel bureau met deskundige secretarissen uit diverse vakgebieden met veel kennis van en hart voor de binnenvaart. Ook een grote groep geassocieerde organisaties, zoals financiële instellingen, toeleverende en dienstverlenende bedrijven en verladers, zijn aangesloten bij het CBRB.  Hierdoor is verbreden en versterken we ons netwerk en daarmee de kennis binnen de sector beter beschikbaar te maken voor alle betrokken partijen.

 

Voordelen van een lidmaatschap

Het lidmaatschap bij het CBRB biedt u vele voordelen. 

  • Wij bieden een breed georienteerde belangenbehartiging, waarbij ook de specifieke belangen van uw bedrijf worden gerespecteerd.
  • U kunt gebruik maken van onze diensten en kennis op het gebied van werkgeversbelangen, technische voorschriften, logistieke zaken, veiligheid en gevaarlijke stoffen, juridische zaken en nog veel meer. Bekijk al onze dossiers.
  • U krijgt zeggenschap over de wijze waarop het CBRB met belangrijke onderwerpen omgaat. U kunt bijvoorbeeld in uw ledengroep onderwerpen aan de orde stellen, deelnemen aan commissies, werkgroepen en met andere ondernemers van gedachten wisselen en contacten onderhouden.


Informatie verstrekking

  • Daarnaast wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, stand van zaken en actuele vraagstukken via onze CBRB-nieuwsbrief.
  • Leden hebben exclusief toegang tot het extranet op de CBRB-website, waar documenten zijn te downloaden alléén voor leden.
  • U kunt deelnemen aan evenementen, themabijeenkomsten en/of webinars
  • Ook krijgt u als lid elke dag gratis de brandstofcirculaire toegestuurd.

 

Aanmelden of meer informatie over het lidmaatschap bij het CBRB?

Vul dan hier het formulier in >>

Na ontvangst van het formulier, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor de binnenvaart.

Dossier Coronavirus: informatie voor binnenvaartondernemingen

Meldpunt Biobrandstoffen

Word lid van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart - meer informatie