Binnenvaart - CBRB - logo

Binnenvaart brancheorganisatie

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

Brandstofcirculaire

 

Abonnement CBRB-Brandstofcirculaire

De CBRB-brandstofcirculaire is een begrip geworden. Op basis van de marktprijzen die de grote olieproducenten opgeven wordt er voortdurend door het CBRB volgens een beproefde formule een gemiddelde brandstofprijs vastgesteld. Zodoende wordt de CBRB-gasolieprijs in toenemende mate en tot over de landsgrenzen in de vervoerscontracten genoemd als de referentie voor de gasolietoeslag.
 
Als gevolg van de vergroening van de binnenvaartvloot is de naamswijziging doorgevoerd. Het CBRB streeft ernaar in de toekomst ook de (CBRB) prijzen van andere brandstoffen (naast EN-590) weer te geven. Vooruitlopend hierop is voor de dienst gekozen voor een meeromvattende naam: CBRB-brandstofcirculaire.
 
Met dit abonnement informeren wij u:

  • Dagelijks, op werkdagen. U ontvangt in de middag een overzicht van de CBRB brandstofprijs. (Ontvangst per e-mail)


CBRB-leden krijgen dit kosteloos aangeboden, niet-leden betalen € 280,- per jaar. (excl. BTW)

Wilt u zich aanmelden voor deze dienst?
Download dit formulier;

Vul het volledig in, stuur het vervolgens voorzien van uw handtekening terug naar:

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Post:    Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
           T.a.v. Ledenadministratie
           Vasteland 78
           3011 BN  ROTTERDAM

 

CBRB-Kraftstoffrundschreiben

Das CBRB-Kraftstoffrundschreiben ist ein Begriff geworden. Auf der Grundlage der Marktpreise, die die großen Ölproduzenten angeben, ermittelt das CBRB (Zentralbüro für die Rhein- und Binnenschifffahrt) anhand einer bewährten Formel fortwährend einen durchschnittlichen Kraftstoffpreis. Damit wird der CBRB-Gasölpreis zunehmend und bis über die Landesgrenzen hinaus in den Transportverträgen als Maßstab für den Gasölzuschlag herangezogen.
 
Die Namensänderung wurde infolge der Verjüngung der Binnenschifffahrtsflotte vorgenommen. Das CBRB ist bestrebt, in Zukunft auch die (CBRB-)Preise von anderen Kraftstoffen (neben EN-590) anzugeben. Dem vorgreifend wurde für den Dienst ein umfassenderer Name gewählt: CBRB-Kraftstoffrundschreiben.
 
Mit diesem Abonnement informieren wir Sie:

  • Täglich an Werktagen. Sie erhalten nachmittags eine Übersicht über den CBRB-Kraftstoffpreis. (Empfang per E-Mail)


Dies ist ein kostenloses Angebot für CBRB-Mitglieder. Nicht-Mitglieder zahlen jährlich € 280,- (zzgl. MwSt.).

Möchten Sie sich für diese Dienstleistung anmelden?
Bitte laden sie dieses Formular herunter, 

und schicken Sie es ausgefüllt und unterzeichnet zurück an:

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. oder
Post:     Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
            Attn: Mitgliederverwaltung
            Vasteland 78
            3011 BN  ROTTERDAM
            Niederlande

 

CBRB fuel circular

The CBRB fuel circular has become a popular tool. Using a tried and tested method, the CBRB constantly sets an average fuel price based on the market prices of the major oil producers. The CBRB price is consequently increasingly quoted in contracts of carriage as a reference for the gas oil surcharge, not only in this country but also further afield.
 
The change of name has been introduced as a result of the greening of the inland navigation fleet. It is the CBRB’s aim also to publish the (CBRB) prices of other fuels (besides EN-590) in the future. In anticipation of this, the CBRB has opted for a more inclusive name: CBRB fuel circular.
 
Subscribers to the circular will receive information:

  • Every day, on working days. Every afternoon you will receive an overview of the CBRB fuel price. (Receipt by e-mail)


CBRB members will receive this information free of charge; non-members pay € 280,- per year. (excluding VAT).

Would you like to sign up for this service?
Download this form: 

Fil it in completely, then sent it with your signature back to:

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. or
Post:     Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
            Attn: Member administration
            Vasteland 78
            3011 BN  ROTTERDAM
            Netherlands

 

La Circulaire CBRB des prix de carburant

La Circulaire CBRB des prix de carburant est un concept bien établi. Sur la base des prix cotés par les principaux producteurs pétroliers sur les marchés, le CBRB détermine constamment selon une formule éprouvée le prix moyen pondéré du carburant. Ainsi le prix gazole CBRB est utilisé comme référence pour les suppléments de gazole au delà des frontières nationales dans les contrats de transport
 
A la suite du verdissement des flottes intérieures un changement du nom a été effectué. Au future le CBRB s’engagera à compléter la liste par les prix (CBRB) d’autres carburants (outre EN 590) Dans cette perspective cette prestation sera désormais indiquée par un nom plus global, à savoir: Circulaire CBRB des prix de carburant.
 
A l’aide de l’abonnement offert vous serez renseignés et  

  • vous recevrez à base quotidienne, les jours ouvrables, en après-midi une liste des prix de carburant CBRB. (transmission par courriel)


La circulaire est offerte gratuitement aux membres du CBRB. Pour les non-membres le prix € 280,- (TVA exclue)

Voules-vous incrire pour ce service?
Veuillez télécharger ce formulaire:

et le retourner dûment rempli et signé à:

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ou
Poste:   Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
            Attn: Administration des membres
            Vasteland 78
            3011 BN  ROTTERDAM
            Pays-Bas

 


Word lid van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart - meer informatie