Binnenvaartbranchevereniging van Nederland

 

 

30 november 2023 - Nr. 45

Nieuws & Updates

 1. KBN-leden maken kennis met nieuwe voorzitter en waarnemend directeur tijdens Algemene Vergadering
 2. Intrekken toegangsbepaling binnenvaart CCR-II in Rotterdam
 3. Nautisch Technische berichten:
 4. Whatsapp Community vanaf 1 januari 2024 
 5. Studio Schuttevaer - Personeelskrapte bij Rijkswaterstaat
 6. Laatste uitgave binnenvaartagenda namens KBN
 7. Interessante leestips
 8. Agenda
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Instagram - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
 

Vergadering

KBN-leden maken kennis met nieuwe voorzitter en waarnemend directeur tijdens Algemene Vergadering

Op vrijdagmiddag 24 november 2023 heeft Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) haar halfjaarlijkse Algemene Vergadering (AV) gehouden, in het Van der Valk hotel in Ridderkerk.

De vergadering werd geopend met een welkomstwoord door aftredend voorzitter Paul Goris, waarna hij zijn laatste jaarrede gaf. Hij blikte terug op de afgelopen anderhalf jaar sinds de fusie. Zijn conclusie was dat er weliswaar nog veel werk aan de winkel is, maar ook dat er al héél veel werk is verzet en dat KBN op koers ligt. Hij laat een prachtige club achter en draagt die met vertrouwen over aan zijn opvolger, Ad Koppejan, die tijdens deze AV benoemd werd.

Ad Koppejan: “De binnenvaartsector is belangrijk voor de Nederlandse economie en speelt een cruciale rol in de transitie naar meer duurzame vormen van internationaal transport binnen Europa. Ik heb er ontzettend veel zin in om mij de komende jaren in te zetten voor zo’n mooie sector als de binnenvaart en de ondernemers die hierin actief zijn.” 

Ook directeur Rob Leussink kondigde deze week zijn vertrek aan per 31 december 2023. Maira van Helvoirt zal per direct waarnemend directeur worden van KBN. Zowel Rob als Paul bedankten de leden, het bestuur, medewerkers, stakeholders en andere betrokkenen voor de intensieve samenwerking en het gestelde vertrouwen.

KBN bestaat nu anderhalf jaar en de organisatie stáát inmiddels. Ik wil heel graag samen met mijn collega’s de schouders eronder zetten om KBN verder te verstevigen, uit te bouwen en op de kaart te zetten als dé brancheorganisatie in de binnenvaart” aldus Maira van Helvoirt.

Tijdens de AV werd de jaarrekening voor het jaar 2022 gepresenteerd, waarna decharge werd verleend aan het bestuur voor hun beleid in 2023.

Directeur Rob Leussink blikte kort terug op de activiteiten van 2023. Hij is blij dat het hele team van KBN sinds de zomer van 2023 in het vernieuwde kantoor in Zwijndrecht is ondergebracht, zodat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de vorming van één team. Aansluitend presenteerde hij het activiteitenplan voor 2024 dat immers de basis vormt voor de begroting voor het komende jaar.

Féroz Kadirbaks presenteerde de nieuwe contributieregeling voor 2024, die vervolgens werd vastgesteld door de leden.

Vanuit de ledengroep Zand- en Grindvaart is Paul van Zwol benoemd als nieuw bestuurslid.

Openbaar themaprogramma
De Algemene Vergadering werd afgesloten rond 15.30 uur, waarna de aanwezigen werden uitgenodigd om deel te nemen aan een openbaar themaprogramma, met interessante presentaties over de toekomst van de binnenvaartsector (Nicole van der Sman), de energietransitie (Martin Quispel) en branchevertegenwoordiging 3.0 (Ivan Pouwels).

Bekijk het themaprogramma hier terug.

 

Rotterdam

Intrekken toegangsbepaling binnenvaart CCR-II in Rotterdam

De beperking om vanaf 1 januari 2025 met binnenvaartschepen naar de 2e Maasvlakte te mogen varen zonder een CCR II motor vervalt. Dit heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten, omdat op dit moment geen sprake is van overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen. Daarbij komt dat slechts 34% van de binnenvaartschepen die regelmatig in dit gebied werkt een CCR II of schonere aandrijving geïnstalleerd heeft.
 
Wel wil de gemeente verder vergroenen en stimuleert de sector met de volgende initiatieven:
 1. Meer gebruik van walstoom faciliteren en gebruik stimuleren;
 2. Eigen vloot van het havenbedrijf vergroenen voor 2035;
 3. Aanbestedingen vanuit de gemeente koppelen aan een emissie prestatie (vervoersprestatie) om milieu- en klimaatwinst te bereiken;
 4. Onderzoek laten uitvoeren om specifieke doelgroepen sneller te vergroenen, waarbij grote vervuilers het eerst worden aangesproken;
 5. Inzetten van financiële prikkels door differentiatie in havengelden toe te passen. Met dit principe wordt de vervuiler belast en de vergroenende ondernemer beloond.
De volledige onderbouwing wordt in de brief toegelicht.
 
Blij met stap

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) is blij met deze stap, want met slechts 34% van de vloot is het onmogelijk de goederenstromen adequaat naar het achterland te vervoeren. Bovendien worden schone schepen beloond en vervuilers geprikkeld om schonere motoren te installeren en alternatieve scheepsbrandstoffen te gebruiken. Bovendien helpt het gebruik van walstroom om de emissies van aangemeerde schepen drastisch te verminderen.

Deze maatregel is mede tot stand gekomen met inbreng van expertise van KBN waarvoor wij de Gemeente Rotterdam erkentelijk zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Korvink.

Naar boven

 

Nautisch Technische berichten

Wateroverlast Noord-Franse vaarwegen - stand van zaken

Vanaf 3 november jl. is o.a. het kanaal De Bourbourg gestremd. Hier liggen schepen nu al ruim 3 weken vast en kunnen hun route niet vervolgen. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) probeert al vrijwel vanaf het begin beweging in de situatie te krijgen. Het is niet eenvoudig om de vaarwegstremming opgeheven te krijgen, maar tussentijdse informatieverstrekking is op zijn plaats. Dat is sinds begin vorige week redelijk gelukt. Zo ontvingen wij 26 november, weer een update die wij graag met u delen. De informatie is vaak in het Frans, maar onderstaand een korte samenvatting in het Nederlands.
 
Onder voorbehoud van eventuele instructies van de Staat om de pompen in de Mardycksluis te activeren en vanwege aanhoudende overstromingen in bepaalde gebieden, is het mogelijk dat de scheepvaart in de loop van de week wordt hervat. Afgelopen maandag heeft het gebied opnieuw te maken gehad met regenval. Als alles volgens plan verloopt, zou de scheepvaart deze week in het laatste getroffen gebied in Frankrijk door deze uitzonderlijke overstromingen weer kunnen worden hervat.
 
Ter voorbereiding op de hervatting van de scheepvaart, zullen teams van de Voies navigables de France (VNF) ter plaatse de oevers schouwen voordat de scheepvaart kan worden hervat om de veiligheid te kunnen garanderen. Bovendien zal in de voorhavens een doorvaart volgorde voor de schepen worden gepubliceerd, rekening houdend met de aard van de lading en de bestemming.

In de komende dagen zal een bericht aan de schippers worden gepubliceerd, waarin bekend wordt gemaakt wanneer de scheepvaart weer mogelijk is. De scheepvaart zal door de sluis worden gecontroleerd op strikte naleving van de volgorde.  
 
VNF-teams zullen de eerste nacht zorgen voor een 24-uurs bediening van de sluizen, zodat zoveel mogelijk schepen kunnen worden weggeschut. Scheepvaart zal dan weer mogelijk zijn bij de sluizen: Cuinchy, Fontinettes, Flandres en Watten. Tussen 20.30 uur en 06.30 uur tijdens de eerste nacht kunnen schepen zonder voorafgaande reservering de sluizen passeren.

Update 30 november
Er lijkt beweging te komen in de situatie op de Noord-Franse vaarwegen. Er worden nu schepen geschut met een specifieke bestemming. De sluis van Mardyck is nog volledig in beslag genomen door het wegwerken met pompen van het water. De schepen die mogen varen zijn daarvan op de hoogte gesteld, evenals van de specifieke voorwaarden waaronder ze de vaart mogen hervatten. Voor zover bekend zijn hier geen leden van onze organisatie bij. Mocht u daar aan twijfelen laat het dan vooral even weten.
 

Teletekst berichten per 1 december opgeschort

Enkele weken geleden werden wij geconfronteerd met het feit dat scheepvaartberichten voor Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Luxemburg niet meer op Teletekst te zien zouden zijn. Daar hebben wij groot bezwaar tegen gemaakt. We hebben vernomen dat hier nog veel gebruik van wordt gemaakt, want continue internetverbinding aan boord is geen vanzelfsprekendheid.

De ontvangst van scheepvaartberichten zijn voor u als binnenvaartondernemer van essentieel belang. De berichten zouden per 1 december niet meer op Teletekst worden vermeld. Het doet ons dan ook veel genoegen dat dit ertoe geleid heeft dat, voor nu in elk geval, de beslissing wordt opgeschort. Vooralsnog zullen dus ook de genoemde berichten via Teletekst te zien zijn. Wij zullen er op aandringen dit voorlopig permanent te maken en niet alleen van een opschorting te spreken.
 

Reguliere openstelling Haringvlietbrug voor hoge scheepvaart duurt langer

De reguliere openstelling van de Haringvlietbrug voor de hoge scheepvaart duurt langer dan verwacht. De afronding van de renovatie duurt i.p.v. najaar 2023, nu tot uiterlijk 29 maart 2024, de start van het recreatieve vaarseizoen. Tot die tijd wordt de brug met extra veiligheidsmaatregelen incidenteel geopend voor de scheepvaart. Voor reguliere openstelling mogelijk is, moet er nog een aantal testen worden uitgevoerd, restpunten worden opgelost en technische informatie worden vastgelegd. De nautische sector is hier al van op de hoogte gebracht. 
 
Voor de renovatie van de Haringvlietbrug zijn de brugklep en het bewegingswerk vernieuwd. Ook alle technische systemen voor bediening, besturing en bewaking van de brug zijn afgelopen zomer vervangen, verplaatst naar de bedienlocatie bij de Volkeraksluizen en getest. Hieruit kwamen verschillende verbeterpunten naar voren die nu worden opgelost. Daarnaast wordt de technische informatie op orde gebracht en gedocumenteerd zodat we kunnen aantonen dat de brug veilig kan worden bediend. Hiermee vragen we een CE-markering aan, een veiligheidscertificaat voor de bediening van de brug. De reguliere openstelling van de brug zal uiterlijk 29 maart 2024 (Goede Vrijdag) plaatsvinden, aan het begin van het vaarseizoen voor recreanten. 
 
Incidentele opening Haringvlietbrug voor scheepvaart 
Sinds oktober wordt de Haringvlietbrug met aanvullende veiligheidsmaatregelen incidenteel geopend voor de hoge scheepvaart. De data worden steeds in overleg met de nautische sector vastgesteld en via de projectwebsite van Rijkswaterstaat bekend gemaakt. Via de site kunnen schippers zich voor deze openingen aanmelden. Deze incidentele openingen blijven we doen totdat reguliere bediening van de brug mogelijk is. De volgende incidentele opening is 1 december 2023 om 12.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leny van Toorenburg.

Naar boven

 

Communicatie

Whatsapp Community vanaf 1 januari 2024 

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie-uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie-uitingen.  
 
Vanaf 1 januari 2024 zal Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) gebruik gaan maken van een Whatsapp Community voor de leden ter vervanging van de huidige BLN-App. KBN wil de mogelijkheid hebben om direct en snel te kunnen communiceren met leden, waarbij de reguliere communicatie uitingen van KBN niet gebruikt kunnen worden of niet gewacht kan worden op de verzending van de reguliere communicatie uitingen. Berichten die in deze community geplaatst zullen gaan worden hebben betrekking op nautische en technische zaken, stremmingen, PJK prijzen en andere spoedberichten.  
 
We begrijpen dat een overvloed aan berichten belastend kan zijn, maar we willen verzekeren dat we deze Whatsapp Community met zorg zullen beheren. Alle berichten zullen alleen door KBN worden verstuurd en er is geen optie om te reageren. 
 
Hoe kunt u toegang krijgen tot deze community? 
Om deel uit te maken van onze nieuwe Whatsapp Community, vragen wij u zich in te schrijven via dit aanmeldformulier. Na uw aanmelding zullen wij uw gegevens controleren en een link sturen om toegang te krijgen tot deze community. Vanaf 1 januari starten wij met het communiceren via deze app. 
Meld u hier aan voor de Whatsapp Community
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie.

Naar boven

 

Studio Schuttevaer - Personeelskrapte bij Rijkswaterstaat

Morgen (vrijdag 1 december) om 16.00 uur zal Leny van Toorenburg, beleidsadviseur Nautisch Technische zaken, bij Studio Schuttevaer in gesprek gaan met Iris Reuselaars, directeur Scheepvaartverkeer en Watermanagement, over het personeelstekort bij Rijkswaterstaat. Dit tekort heeft invloed op de bediening van bruggen en sluizen, wat tot hinder leidt voor de binnenvaart.

Deze uitzending is te zien op de website van Schuttevaer.
 

Agenda

Laatste uitgave binnenvaartagenda namens KBN

We hebben met veel plezier jarenlang gewerkt om het mogelijk te maken om aan u een binnenvaartagenda te schenken. We hebben echter besloten hiermee te stoppen, waardoor dit jaar de laatste editie zal zijn, die beschikbaar komt namens KBN. 

De reden van ons besluit heeft te maken met de dalende lijn van de de oplage/afname waardoor het ons helaas meer kost dan het oplevert. Zowel qua tijd als het financiële aspect, waaronder ook de portokosten een rol spelen.

Nieuw leven inblazen
Vorig jaar stuurde wij er een enquête uit om bij u te peilen of er wellicht interesse zou zijn in een digitale variant van de agenda, omdat we van velen begrepen dat de agenda voornamelijk wordt gebruikt als logboek van de gevaren reizen. We maakten uit de reacties op, dat de huidige layout voldoet, maar dat de agenda ook vaak wordt weggegooid en zonde van het papier wordt gezien. In het digitale tijdperk waar we ons bevinden en de moderne uitstraling die we als vereniging willen uitstralen, hebben we besloten te stoppen.

U kunt de nog beschikbare agenda's op afspraak of kantooruren komen afhalen op de Scheepmakerij 330 in Zwijndrecht.

Initiatiefnemer van de agenda, Bureau Voorlichting Binnenvaart, overweegt haar deelname volgend jaar, waardoor we niet kunnen garanderen dat de agenda blijft bestaan. 
Meer informatie n.a.v. dit bericht kunt u richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Interessante leestips

 

AGENDA

 • 4 december - Ketenoverleg gegaste lading
 • 13 december - Gezamenlijk overleg VOW België en Nederland
 • 14 december - Kwartaalbijeenkomst Platform Zero Incidents
 • 22 december - Afdelingsvergadering SVS Terneuzen
 • 23 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Duisburg
 • 25 en 26 december - KBN gesloten
 • 27 december - Afdelingsvergadering SVS Ouderkerk a/d IJssel
 • 27 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Zwijndrecht
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS De Amer
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Alblasserwaard
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Zeeuwse Delta
 • 28 december - Afdelingsvergadering SVS Werkendam
 • 29 december - Afdelingsvergadering SVS Utrecht
 • 29 december - Bijeenkomst Ledengroep CBOB Werkendam
 • 29 december - Telematicadag
 • 1 januari - KBN gesloten
 • 20 januari - Afdelingsvergadering SVS Rijnstreek
 • 27 januari- Afdelingsvergadering Schuttevaer ZON

Naar boven

 
 
 
Koninklijke Binnenvaart Nederland
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.koninklijkebinnenvaartnederland.nl

Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder overleg met het KBN openbaar worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.

KBN medewerkers en leden handelen volgens de Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
 
Twitter - KBN_tweets
LinkedIn - KBN
YouTube - KBN
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - KBN
Instagram - KBN
 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.